<< Tagasi

Investeeringute hindamine ja eelarvestamine

Tegevuse tasuvus ja rahavood määravad ettevõtte edu. Tasuvuse ja konkurentsivõime tõhustamine ning väärtuse loomine (lisanduvate vabade rahavoogude teke) nõuavad investeeringuid – inimestesse, protsessidesse, seadmetesse ja tegevustesse.

Investeering on majanduslikult õigustatud, kui:

  • see osaleb tasuvuse suurendamisel/säilitamisel ja loob või säilitab väärtust
  • selle tootlikkus ületab ettevõtte kapitali tasuvusläve

Koolituse eesmärk on tutvustada pikaajaliste investeeringute eelarvestamise ja hindamise raamistikku. Näidete abil käsitleme erinevaid investeeringute hindamise/eelarvestamise meetodeid (tugitööriistu) ja saadud tulemuste hindamise kriteeriume. Tuletame investeerimisotsuste mõju tulevaste perioodide tasuvusele, rahavoogudele ja jätkusuutlikkusele. Mängime läbi mitmeid stsenaariume, teostame tundlikkuse analüüse,  määrame tõenäoliselt saavutatavad finantssihid ning koostame järgmiste perioodide investeerimistegevuse eelarveid.

Koolitus on sülearvutipõhine.

Lektor on Märt Murd, kes on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses.  Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivat kutsetunnistust Vanemraamatupidaja, tase 6.

Koolituse läbinu:

  • tajub aegväärtuse rolli rahandusteoreetiliste mudelite rakendamisel
  • mõistab kapitali kaalutud keskmise hinna rolli kapitali tasuvusläve määramisel
  • oskab tuletada investeeringuga teostamisega seonduvaid rahavoogusid
  • tunneb investeeringute hindamise mudelite sisendeid/väljundeid
  • oskab arvutada investeeringu sisemist intressimäära, puhas nüüdisväärtust, tasuvusindeksit ja diskonteeritud tasuvusaega
  • seostab investeeringu mõju tulevaste perioodide finants sihtarvudega – opROA, ROA, opROE, ROE ja ROIC
  • mõistab investeeringu mõju tulevaste perioodide vabadele rahavoogudele

Sihtgrupp: kõik, kes osalevad investeerimisotsuste langetamisel ja hindamisel – raamatupidajad, osakonna juhatajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja tõendit!

Koolituse programm on leitav siit

Toimumisaeg:  28.10.2019

Toimumise koht: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool). Tagatud on tasuta parkimine kooli sisehoovis.

Koolituse soodushind kuni 01.10.2019 on 129 eurot + km. Tavahind on 149 eurot +km.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 201221.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.


<< Tagasi