<< Tagasi

Juhtimisarvestuse koolitused Tallinnas, Tartus ja Pärnus

NB! VÕIMALIK ON LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. 

JUHTIMISARVESTUSE KOOLITUS TALLINNAS

Juhtimisarvestuse koolitus toimub perioodil 05.10.2021 – 04.11.2021.

Kuupäevadel: 07.10.2021, 14.10.2021 ja 04.11.2021 toimub õppetöö kell 18.00-20.45. Kuupäevadel: 05.10.2021, 12.10.2021, 19.10.2021 ja 02.11.2021 toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat). 

JUHTIMISARVESTUSE KOOLITUS TARTUS

Juhtimisarvestuse koolitus toimub perioodil 05.10.2021– 24.10.2021.

Kuupäevadel: 06.10.2021, 11.10.2021, 13.10.2021, 18.10.2021 ja 20.10.2021 toimub õppetöö kell 18.00-20.15. Kuupäeval 30.10.2021 toimub õppetöö kell 10.00-15.30.

JUHTIMISARVESTUSE KOOLITUS PÄRNUS

Juhtimisarvestuse koolitus toimub perioodil 12.10.2021 – 02.11.2021.  

Kuupäevadel: 12.10.2021, 14.10.2021, 19.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021 ja 02.11.2021 toimub õppetöö kell 18.00-20.30.

Kuupäevadel: 16.10.2021 ja 30.10.2021 toimub õppetöö ajavahemikul 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat). 

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele praktilised oskused äriettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks.

SIHTGRUPP: raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, finantsjuhid ja muud huvilised, kellel on vaja hinnata ja analüüsida ettevõtte kulutusi toodetele ja teenustele, arvutada omahinda. Kursuse läbimiseks on vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest.

Raamatupidajate sügisesed kutseeksamid toimuvad 13. november 2021 Eesti erinevates paikades. 

Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtted ning kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse maht: kokku 52 akadeemilist tundi (40 akadeemilist tundi auditoorset või veebipõhist tööd ja 12 akadeemilist tundi iseseisvat tööd).

Juhtimisarvestuse kursus  Tallinnas

Juhtimisarvestuse koolitus toimub perioodil 05.10.2021 – 04.11.2021.

Kuupäevadel: 07.10.2021, 14.10.2021 ja 04.11.2021 toimub õppetöö kell 18.00-20.45.

Kuupäevadel: 05.10.2021, 12.10.2021, 19.10.2021 ja 02.11.2021 toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat). 

Koolituse lektor on Märt Murd

Toimumise koht: Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool). Tagatud on tasuta parkimisvõimalus.

Juhtimisarvestuse kursus Tartus

Juhtimisarvestuse koolitus toimub perioodil 05.10.2021– 24.10.2021.

Kuupäevadel: 06.10.2021, 11.10.2021, 13.10.2021, 18.10.2021 ja 20.10.2021 toimub õppetöö kell 18.00-20.15. Kuupäeval 30.10.2021 toimub õppetöö kell 10.00-15.30.

Koolituse lektor on Hele Moor

Toimumise kohtKaunase puiestee 70, Tartu (Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium). Tasuta parkimine on tagatud kooli territooriumil.

Juhtimisarvestuse kursus Pärnus

Juhtimisarvestuse koolitus toimub perioodil 21.10.2021 – 02.11.2021.  

Kuupäevadel: 12.10.2021, 14.10.2021, 19.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021 ja 02.11.2021 toimub õppetöö kell 18.00-20.30.

Kuupäevadel: 16.10.2021 ja 30.10.2021 toimub õppetöö ajavahemikul 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat). 

Koolituse lektor on Ave Laanmets

Toimumise koht: Pärnu Noorte Vabaajakeskus (aadress Noorte Väljak 2).

 • Koolituste soodushind  registreerimisel kuni 13.09.2021 on 239 eurot + km. Tavahind on 259 eurot + km. 

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

Isikutele, kes on läbinud varasemalt meie koolituskeskuses raamatupidamise algõppe kursuse lisandub 5% lisasoodustus.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Juhtimisarvestuse olemus, terminoloogia.
 • Koondeelarve koostamine.
 • Kuluarvestussüsteemid ja meetodid
 • Kulude käitumine ja liigitamine. Otsese- ja kaudsed kulud, muutuvkulud, püsivkulud.
 • Kulu-maht kasumi analüüs. Kulude, müügimahu ja kasumi seos.
 • Juhtimisotsuste langetamine toetudes juhtimisarvestusele.
 • Toodete omahinna kalkuleerimine.
 • Finantsaruannete analüüs. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs, suhtarvude analüüs.
 • Investeeringute eelarvestamine.
 • Investeeringu tasuvusaja ja nüüdisväärtuse leidmine.

Koolituse läbinu:

 • teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada ja oskab neid rakendada;
 • oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
 • teab finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadust eelarvete koostamisel.

Koolitus on sülearvutipõhine!

Koolitus on praktilise suunitlusega ja koolituse käigus lahendatakse näidisülesandeid ja testküsimusi.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni juhtimisarvestuse täiendkoolitusel.

 

 

 


<< Tagasi

Sulge