<< Tagasi

Soodusregistreerimine raamatupidamise algkursustele Tallinnas, Tartus ja Pärnus

 
VEEBIPÕHISED KOOLITUSED!
NB! TEGEMIST ON VEEBIPÕHISE KOOLITUSEGA, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.
· veebipõhine raamatupidamise algkursus eesti keeles ja õhtusel ajal toimub ajavahemikul 30.10.2020 – 21.12.2020. Veebipõhine õpe toimub igal kolmapäeval ja reedel kell 18.00-20.30. Erand: 21.12.2020 (esmaspäeval) toimub veebipõhine õppetöö kell 18.00- 19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine).
ÕHTUTI TOIMUVAD RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSED
·raamatupidamise algkursus eesti keeles ja õhtusel ajal toimub ajavahemikul 24.11.2020 – 28.01.2021. Auditoorne õpe toimub igal teisipäeval ja neljapäeval kell 18.00-20.30. Erand: 28.01.2021 toimub auditoorne õppetöö  kell 18.00-19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine ning tunnistuste, tõendite kätte andmine). NB! |Õppetööd ei toimu perioodil 21.12.2020- 03.01.2021 (iseseisvate tööde nädalad).
Võimalik on koolitusel osaleda ka veebipõhiselt omades arvutit ja Internetiühendust. 
·raamatupidamise algkursus vene keeles ja õhtusel ajal toimub ajavahemikul 24.11.2020 – 28.01.2021. Auditoorne õpe toimub igal teisipäeval ja neljapäeval kell 18.00-20.30. Erand: 28.01.2021 toimub auditoorne õppetöö  kell 18.00-19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine ning tunnistuste, tõendite kätte andmine). NB! |Õppetööd ei toimu perioodil 21.12.2020- 03.01.2021 (iseseisvate tööde nädalad).
PÄEVASEL AJAL TOIMUVAD RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSED
·raamatupidamise algkursus eesti keeles ja päevasel ajal toimub ajavahemikul 23.11.2020 – 14.12.2020. Auditoorne õpe toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval. Auditoorne õppetöö toimub 23.11.2020, 25.11.2020, 30.11.2020, 02.12.2020 ja 07.12.2020 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: 09.12.2020 toimub auditoorne õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 14.12.2020 toimub auditoorne õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu ning tunnistuste ja tõendite kätte andmine).
Loe koolituse toimumise kohta Pärnus ja Tartus.

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

SIHTGRUPP: kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega,  väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Oluline on mainida, et eelnev kogemus koolitusel osalemiseks ei ole vajalik.

Õppetöö maht on kokku 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Õppekeel: eesti ja vene keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Toimumise koht auditoorse õppetöö osas: Pärnu mnt 162, Tallinn 11317 (Tallinna Ehituskool), kus on osalejatele tagatud tasuta parkimine. 

Veebipõhine õppetöö toimub veebikeskkonnas Cisco, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühenduse olemasolu.

Lektorid:

Eesti keelses õppetöös on lektor Tarvo Seenmaa.

Vene keelses õppetöös on lektor Svetlana Moskvina.

Koolituste hinnad:

 • eesti keelses veebipõhises õppetöös  (õhtusel ajal) on soodushind 199 eurot (hind sisaldab km) registreerimisel 12.10.2020(tavahind 225 eurot)
 • eesti keelses õppetöös  (õhtusel ajal) on soodushind 199 eurot (hind sisaldab km) registreerimisel 10.11.2020(tavahind 225 eurot)
 • eesti keelses õppetöös  (päevasel ajal) on soodushind 199 eurot (hind sisaldab km) registreerumisel kuni 10.11.2020 (tavahind 225 eurot)
 • vene keelses õppetöös on soodushind 245 eurot (hind sisaldab km) registreerimisel  kuni 10.11.2020 (tavahind 319 eurot).

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

Eesti keelses õppetöös on hinna sees loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul) ja ülesannete kogu (väljaprinditud kujul). Vene keelses õppetöös on hinna sees loengud ja töölehed.

 • Veebipõhine raamatupidamise algkursus eesti keeles ja õhtusel ajal toimub ajavahemikul 30.10.2020 – 21.12.2020. Veebipõhine õpe toimub igal kolmapäeval ja reedel kell 18.00-20.30. Erand: 21.12.2020 toimub veebipõhine õppetöö kell 18.00-19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine).

 

 • Eesti keeles  ja õhtusel ajal toimub õppetöö ajavahemikul 24.11.2020 – 28.01.2021. Auditoorne õpe toimub igal teisipäeval ja neljapäeval kell 18.00-20.30. Erand: 28.01.2021 toimub auditoorne õppetöö kell 18.00-19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine ning tunnistuste, tõendite kätte andmine).  NB! Õppetööd ei toimu perioodil 18.12.2020- 03.01.2021 (iseseisvate tööde nädalad). Võimalik on sellel koolitusel osaleda ka veebipõhiselt omades arvutit ja Internetiühendust.

 

 • Eesti keeles ja päevasel ajal toimub õppetöö ajavahemikul 23.11.2020 – 14.12.2020. Auditoorne õpe toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval. Auditoorne õppetöö toimub 23.11.2020, 25.11.2020, 30.11.2020, 02.12.2020 ja 07.12.2020 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: 09.12.2020 toimub auditoorne õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 14.12.2020 toimub auditoorne õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu ning tunnistuste ja tõendite kätte andmine).

 

 • Vene keeles  ja õhtusel ajal toimub õppetöö ajavahemikul 24.11.2020 – 28.01.2021. Auditoorne õpe toimub igal teisipäeval ja neljapäeval kell 18.00-20.30. Erand: 28.01.2021 toimub auditoorne õppetöö kell 18.00-19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine ning tunnistuste, tõendite kätte andmine).  NB! Õppetööd ei toimu perioodil 18.12.2020- 03.01.2021 (iseseisvate tööde nädalad).

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

 • oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid; •
 • tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid; •
 • oskab lihtsamaid majandustehinguid kirjendada raamatupidamisregistrites;
 • tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
 • tunneb käibemaksu ja töötasu maksude arvestamise põhimõtteid;
 • omab teadmisi varade ja kohustuste hindamisreeglite kohta;
 • oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
 • oskab täita maksudeklaratsioone;
 • omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Koolituse lõppedes on koolituse läbinu omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel raamatupidamise algkursusel.


<< Tagasi