<< Tagasi

Soodusregistreerimine raamatupidamise algkursustele Tallinnas, Tartus ja Pärnus

ÕHTUTI TOIMUVAD RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSED
KÕIKIDE KOOLITUSTEGA SAAB LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT ZOOM KESKKONNAS, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.
 •  raamatupidamise algkursus eesti keeles ja õhtusel ajal toimub ajavahemikul 27.09.2022 –17.11.2022. Auditoorne või veebipõhine õpe toimub igal teisipäeval ja neljapäeval kell 18.00-20.30.
 • raamatupidamise algkursus vene keeles ja õhtusel ajal toimub ajavahemikul 26.09.2022 – 16.11.2022. Auditoorne või veebipõhine õpe toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 18.00-20.30. Erand 14.11.2022 toimub auditoorne või veebipõhine  õppetöö kell 18.00-19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine).
PÄEVASEL AJAL TOIMUVAD RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSED
 • raamatupidamise algkursus eesti keeles ja päevasel ajal toimub ajavahemikul 19.09.2022 – 10.10.2022. Auditoorne või veebipõhine õpe toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval. Auditoorne või veebipõhine  õppetöö toimub 19.09.2022, 21.09.2022, 26.09.2022, 28.09.2022 ja 03.10.2022 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: 05.10.2022 toimub auditoorne või veebipõhine õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 10.10.2022 toimub auditoorne või veebipõhine õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu).
Loe koolituse toimumise kohta Pärnus ja Tartus.

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

SIHTGRUPP: kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega,  väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Oluline on mainida, et eelnev kogemus koolitusel osalemiseks ei ole vajalik.

Õppetöö maht on kokku 60 akadeemilist tundi (45 tundi veebipõhist või auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Õppekeel: eesti ja vene keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Toimumise koht: Tallinna Ehituskool (aadress Pärnu mnt 162, Tallinn).Võimalik on koolitustega liituda ka veebipõhiselt Zoomi vahendusel omades arvutit ja Internetiühendust.

Lektorid:

Eesti keelses õppetöös on lektor Tarvo Seenmaa.

Vene keelses õppetöös on lektor Svetlana Moskvina.

Koolituste hinnad:

 • Vene keelsel koolitusel soodushind on 269 eurot (hind sisaldab km) registreerimisel kuni 12.09.2022 (tavahind on 319 eurot, hind sisaldab km)
 • Eesti keelsetel õhtusel koolitustel soodushind on 229 eurot (hind sisaldab km) registreerimisel kuni 05.09.2022 (tavahind on 269 eurot koos km-ga).
 • Eesti keelsetel päevasel koolitustel soodushind on 229 eurot (hind sisaldab km) registreerimisel kuni 05.09.2022 (tavahind on 269 eurot koos km-ga).

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

Eesti keelses õppetöös on hinna sees loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul) ja ülesannete kogu. Vene keelses õppetöös on hinna sees loengud ja töölehed.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

 • oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 • tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid;
 • oskab lihtsamaid majandustehinguid kirjendada raamatupidamisregistrites;
 • tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
 • tunneb käibemaksu ja töötasu maksude arvestamise põhimõtteid;
 • omab teadmisi varade ja kohustuste hindamisreeglite kohta;
 • oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
 • oskab täita maksudeklaratsioone;
 • omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Koolituse lõppedes on koolituse läbinu omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel raamatupidamise algkursusel.


<< Tagasi

Sulge