<< Tagasi

Soodusregistreerimine raamatupidamise algkursustele Tallinnas, Tartus ja Pärnus

NB! VÕIMALIK ON LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. JUHUL KUI VABARIIGI VALITSUSE PIIRANGUD JÄÄVAD KEHTIMA VIIAKSE KÕIK KOOLITUSED LÄBI VEEBIPÕHISELT.
ÕHTUTI TOIMUVAD RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSED
 • raamatupidamise algkursus eesti keeles ja õhtusel ajal toimub ajavahemikul 25.02.2021 – 20.04.2021. Auditoorne õpe toimub igal teisipäeval ja neljapäeval kell 18.00-20.30. Erand: 20.04.2021 toimub auditoorne õppetöö  kell 18.00-19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine ning tunnistuste, tõendite kätte andmine).
 • raamatupidamise algkursus vene keeles ja õhtusel ajal toimub ajavahemikul 25.02.2021 – 20.04.2021. Auditoorne õpe toimub igal teisipäeval ja neljapäeval kell 18.00-20.30. Erand: 20.04.2021 toimub auditoorne õppetöö  kell 18.00-19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine ning tunnistuste, tõendite kätte andmine).
PÄEVASEL AJAL TOIMUVAD RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSED
 •  raamatupidamise algkursus eesti keeles ja päevasel ajal toimub ajavahemikul 15.02.2021 – 10.03.2021. Auditoorne õpe toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval. Auditoorne õppetöö toimub 15.02.2021, 17.02.2021, 22.02.2021, 01.03.2021 ja 03.03.2021 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: 08.03.2021 toimub auditoorne õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 10.03.2021 toimub auditoorne õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu ning tunnistuste ja tõendite kätte andmine). Õppetööd ei toimu 24.02.2021.
Loe koolituse toimumise kohta Pärnus ja Tartus.

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt) ning koolitus loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

SIHTGRUPP: kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega,  väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Oluline on mainida, et eelnev kogemus koolitusel osalemiseks ei ole vajalik.

Õppetöö maht on kokku 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset või veebipõhist tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Õppekeel: eesti ja vene keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Toimumise koht eesti ja vene keelses õppetöös: Pärnu mnt 162, Tallinn 11317 (Tallinna Ehituskool), kus on osalejatele tagatud tasuta parkimine. Võimalik on liituda ka veebipõhiselt, kus õppetöö toimub veebikeskkonnas ZOOM ja osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühenduse olemasolu.

Lektorid:

Eesti keelses õppetöös on lektor Tarvo Seenmaa.

Vene keelses õppetöös on lektor Svetlana Moskvina.

Koolituste hinnad:

 • eesti keelses õppetöös  (õhtusel ajal) on soodushind 199 eurot (hind sisaldab km) registreerimisel 08.02.2021 (tavahind 225 eurot)
 • eesti keelses õppetöös  (päevasel ajal) on soodushind 199 eurot (hind sisaldab km) registreerumisel kuni 05.02.2021 (tavahind 225 eurot)
 • vene keelses õppetöös on soodushind 245 eurot (hind sisaldab km) registreerimisel  kuni 08.02.2021 (tavahind 319 eurot).

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

Eesti keelses õppetöös on hinna sees loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul) ja ülesannete kogu (väljaprinditud kujul). Vene keelses õppetöös on hinna sees loengud ja töölehed.

 • Eesti keeles ja õhtusel ajal raamatupidamise algkursus toimub ajavahemikul 23.02.2021 – 15.04.2021. Auditoorne õpe toimub igal teisipäeval ja neljapäeval kell 18.00-20.30. Erand: 15.04.2021 toimub auditoorne õppetöö  kell 18.00-19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine ning tunnistuste, tõendite kätte andmine). 

 

 •  Eesti keeles ja päevasel ajal raamatupidamise algkursus  toimub ajavahemikul 15.02.2021 – 10.03.2021. Auditoorne õpe toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval. Auditoorne õppetöö toimub 15.02.2021, 17.02.2021, 22.02.2021, 01.03.2021 ja 03.03.2021 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: 08.03.2021 toimub auditoorne õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 10.03.2021 toimub auditoorne õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu ning tunnistuste ja tõendite kätte andmine). Õppetööd ei toimu 24.02.2021.

 

 • Vene keeles  ja õhtusel ajal raamatupidamise algkursus toimub ajavahemikul 23.02.2021 – 20.04.2021. Auditoorne õpe toimub igal teisipäeval ja neljapäeval kell 18.00-20.30. Erand: 20.04.2021 toimub auditoorne õppetöö  kell 18.00-19.00 (eksamitööde osas tagasiside andmine ning tunnistuste, tõendite kätte andmine). 

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

 • oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid; •
 • tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid; •
 • oskab lihtsamaid majandustehinguid kirjendada raamatupidamisregistrites;
 • tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
 • tunneb käibemaksu ja töötasu maksude arvestamise põhimõtteid;
 • omab teadmisi varade ja kohustuste hindamisreeglite kohta;
 • oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
 • oskab täita maksudeklaratsioone;
 • omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Koolituse lõppedes on koolituse läbinu omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel raamatupidamise algkursusel.


<< Tagasi

Sulge