<< Tagasi

Koolitus- korteriühistu raamatupidamine pärast uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumist raamatupidamisvaldkonnas

Eesmärgiks on ühelt poolt anda ülevaade sellest, milliseid muudatusi toob kaasa endaga 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseadus raamatupidamisvaldkonnas ja teiselt poolt anda ülevaade raamatupidamise korraldamise üldistest põhimõttetest korteriühistutes ning raamatupidamisarvestusest.

 

 

01.01.2018. a jõustus 2014. aastal vastu võetud korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Selle muudatusega asendati kaks praegu kehtivat seadust – korteriomandiseadus ja korteriühistuseadus ühe seadusega, milles on reguleeritud kõik korteriomandiga seotud õigussuhted.

 Uue seaduse kohaselt hakkab kõigi korteriomandite majandamine toimuma iseseisva juriidilise isiku – korteriühistu – vormis, mis seaduse jõustumisel tekib koos korteriomandite loomisega. Olemasolevatele korteriomanditele, mille majandamine toimub uue seaduse jõustumiseni korteriomanike ühisuse vormis, loob riik ise korteriühistu. Olulise muudatusena kaotatakse korterelamu ühisusena majandamise võimalus ja korteriühistu loomine muudetakse kohustuslikuks.

Sihtrühm: koolitusele on oodatud: korteriühistu raamatupidajad, juhatuse liikmed, korteriühistu revisjonikomisjoni liikmed ja kõik teised huvilised, kellel on soov teadmisi omandada uuest korteriomandi- ja korteriühistuseadusest ning korteriühistu raamatupidamisest.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted korteriühistutes ja kasutatav seadusandlus
 • Uus korteriühistuseadus
 • Korteriühistu organid ja juhtimine
 • Korteriomanike õigused ja kohustused
 • Korteriühistu valitsemine
 • Korteriühistu vara ja raamatupidamine (põhikiri, majanduskava, reservkapital, viivised ja majandusaasta aruanne).
 • Arvestuspõhimõtted korteriühistutele spetsiifilistes valdkondades:
 • Tasud ühistu liikmetelt
 • Toetuste kajastamine
 • Teenuste ja maksude vahendamine
 • Laenude kajastamine
 • Põhivara kajastamine
 • Revisjon korteriühistus
 • Revisjonile esitatavad nõuded
 • Revisjoni ülesanded
 • Revisjoni töö organiseerimine
 • Revidentide õigused ja kohustused
 • Revisjoni tulemuste vormistamine
 • Majandusaasta aruanne 2017
 • Tegevusaruanne
 • Põhiaruanded (bilanss, tulemiaruanne, rahavoogude aruanne, raamatupidamise aastaaruande lisad)
 • Raamatupidamise aastaaruande lisad

Koolituse läbinu:

 • Tunneb korteriühistu tegevust reguleerivat seadusandlust raamatupidamisvaldkonnas
 • Arvestab tasusid ühistu liikmetelt, toetusi, laenusid ja põhivara.
 • Tunneb teenuste ja maksete vahendamise meetodikaid
 • Tunneb revisjoni läbiviimise tingimusi ja metoodikaid
 • Tunneb majandusaasta aruande koostamise ja esitamise põhimõtteid.

Õppemeetodid: loeng, seminar, praktilised näited.

Muu asjakohane info: Hind sisaldab materjale, kohvipause ja tõendit!

Koolitajaks on Hele Moor, kes on lõpetanud Eesti Maaülikooli raamatupidamise ja analüüsi erialal ning Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal.

Hele on täiskasvanute koolitaja ja kutseõpetaja, kes on viinud läbi korteriühistu ja korteriühistu revisjoni loenguid alates 2010. aastast. Alates 2014. aastast töötab Hele Täiskasvanute Koolituskeskuses viies läbi raamatupidamise alaseid kursused ning Tartu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise kutseõpetaja.

Koolituse programm on leitav siit.

Koolituse õppekava on leitav siit.

Toimumisaeg:

09.04.2018 Viljandis, kell 10.00 – 17.15. Täpne toimumiskoht sõltub õpperühma suurusest.

Koolituse hind: 110 eurot +km

Soodushind kuni: 19.03.18 on 89 eurot +km

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

 Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 173318.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.


<< Tagasi

Sulge