<< Tagasi

Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele)

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal põhilised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused äriettevõtte finantstervise hindamiseks finantsaruannetest või -prognoosidest arvutatud suhtarvude ja tegevusnäitajate abil.

Finantsanalüüs (algajatele) keskendub suhtarvude sisenditel, valemitel, seostel ja hindamise kriteeriumidel.

NB! VÕIMALIK ON LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. 

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK? Suhtarvude sisenditeks on üldjuhul kasumiaruandes, bilansis või rahavoogude aruandes esitatud andmed. Koolituse käigus käsitletakse likviidsus, käibekapitali, kapitali struktuuri, tasuvuse ja rentaabluse suhtarve ja nende väljundite hindamise kriteeriume.

Ettevõtte jätkusuutlikkus ja tulevane edu ei sõltu üksnes kasumi suurusest. Kasumiga ettevõte võib olla maksejõuetu ja kahjumiga ettevõtte jätkusuutlik. Ettevõtte finantstervis sõltub paljudest ajaoludest – näiteks kui kiiresti/aeglaselt raha ringleb,  mis määral varad osalevad majandusliku kasu tekkimisel, jne. Finantssuhtarvud aitavad meil süsteemselt ettevõtte finantstervist hinnata – määrata ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed ning fokuseerida olukorra parandamisel.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ISIKUD, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid. Samuti isikud, kes analüüsivad ja hindavad ettevõtte või ettevõtete kasumlikkust, maksevõimelisust, jätkusuutlikust. Samuti isikud, kes tellivad ja tarbivad ettevõtte finantstervisega seotud analüüse.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu isikuid, kellel on olemas finantsalased baasteadmised või kokkupuude valdkonnaga ning kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti

Õppekeel: eesti keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Koolituse toimumise koht: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), kus on tagatud tasuta parkimine. Koolitusega saab liituda ka veebipõhiselt.

Koolituse maht: kokku 8 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Toimumisaeg: 29.03.2022

Koolituste soodushind kuni 15.03.2022 on 169 eurot + km, tavahind on 189 eurot + km.

Koolituse lektor Tallinnas on Märt Murd

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Finantsanalüüsi infoallikad, finantsaruanded
 • Bilanss ja kasumiaruanne (skeemid 1 ja 2)
 • Rahavoogude aruanne

2. Analüüsi sisu ja määratlus, trendid ja rusikareeglid, meetodid

3. Likviidsus ja käibekapitali suhtarvud

 • Maksevalmidus
 • Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja
 • Staatiline ja dünaamiline likviidsus
 • Käibekapital ja käibekapitali suhtarvud
 • Keskmine laekumisperiood
 • Nõuete käibesagedus
 • Keskmine laoseis
 • Varude käibesagedus
 • Keskmine tasumisperiood
 • Hankijate käibesagedus
 • Käibekapital % müügist

4. Kapitali struktuur

 • Omakapitali ja kohustuste osatähtsus
 • Kohustuste/omakapitali suhe
 • Finantsvõimendus

5.Tasuvuse marginaalid

 • Finantskulude kaetus
 • Laenu teenindamise kaetus
 • Brutokasumi marginaal
 • Ärikasumi marginaal
 • EBITDA marginaal
 • Kasum e TM marginaal
 • Puhaskasumi marginaal

6. Rentaablus ja tootlikkus

 • Vara rentaablus
 • Omakapitali rentaablus
 • Finantskangi efekt
 • Investeeritud kapitali tootlikkus

Koolituse läbinu:

 • teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada;
 • oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
 • saab aru finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadusest eelarvete koostamisel.

Koolitus on sülearvutipõhine.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.

 

 


<< Tagasi

Sulge