<< Tagasi

Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja finantsistile

NB! VÕIMALIK ON LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. 

Eesmärgiks on arendada raamatupidajate oskusi ja teadmisi MS Excelist kui töövahendist ja seeläbi muuta raamatupidaja igapäevatööd tulemuslikumaks ja lihtsamaks.

Koolituspäev on mõeldud kõigile neile, kellel on arvuti kasutamise kogemus ning kes soovivad tundma õppida tabelarvutustarkvara MS Excel neid võimalusi, mis võimaldavad efektiivsemalt toime tulla erinevate arvutus- ja andmeanalüüsiülesannetega.

Koolitusel tehakse läbi arvukaid praktilisi ülesandeid. Täpsemalt, koolitusel vaatame, kuidas panna Excel Sinu eest arvutama, kuidas koostada valemeid ja viidata neis algandmetele – oskused, mis on vajalikud näiteks eelarvemudelite koostamisel, kus põhieelduste (näiteks müügihinna või toormekulunormi) muutmisel muutuvad ka eelarve summad ja tulemused (müügitulu, kogukulu, kasum). Vaatame, kuidas koostada suurtest andmemassiividest lihtsa vaevaga keerukaid kokkuvõtteid hõlpsalt kohandatavate liigendtabelite näol.

Tutvume finantsfunktsioonidega, mis muudavad raha ajaväärtuse arvutused (intressi- ja põhiosamakse, annuiteetmakse, nüüdisväärtus, tagastatav summa jne.) lapsemänguks. Lisaks vaatame, kuidas andmeid visualiseerida diagrammide ja tingimusliku vorminduse abil.

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad isikud teoreetilisi baasteadmisi ning praktilisi oskuseid tööülesannete hõlbustamiseks ja sooritamiseks tabelarvutusprogrammi MS Excel abil.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE  tabelarvutusprogrammi MS Excel kasutusoskuste omandamisest huvituvad isikud, kes on omandanud arvutikasutuse põhitõed. Sh. isikud, kellel on tööalaselt vajalik kasutada tabelarvutuse programmi MS Excel. Näiteks raamatupidajad, kes soovivad õppida kasutama MS Exceli funktsioone, sh. finantsfunktsioone.

Vastuvõtu tingimused: osaleja oskab kasutada arvutit ja selle sisestusseadmeid: käivitada programme, leida, avada ja salvestada faile, sisestada andmeid.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Koolituse toimumise koht: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), kus on tagatud tasuta parkimine. Koolitusega saab liituda ka veebipõhiselt.

Koolituse maht: kokku 8 akadeemilist tundi auditoorset või veebipõhist õpet.

Toimumisaeg: 30.09.2022

Koolituse soodushind kuni 14.09.2022 on 99 eurot + km, tavahind on 129 eurot + km.

Koolituse lektor on Märt Murd

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Ülevaade programmist Excel ja selle kasutamisest – programmi akna menüüd ja elemendid.
 • Lahtrite hõlbus täitmine ja lahtrite vahel liikumine;
 • Tabelite hõlbus loomine, vormindamine ja kasutamine.
 • Valemite koostamine viidete (Reference) ja nimetuste (Name) abil;
 • Sissejuhatus funktsioonide kasutamisse – peamised arvutusfunktsioonid (SUM, COUNT, AVERAGE),
 • Olulisemate finantsfunktsioonide kasutamine (FV, PV, NPV, PMT, IPMT, PPMT, IRR ).
 • Otsingufunktsioonide kasutamine (SUMIFS, INDEX, MATCH, VLOOKUP)
 • Suurte andmetabelite analüüsivahendid: filtreerimine (Filter), sorteerimine (Sort), koondväljavõtted (Subtotal)
 • Liigendtabelite (Pivot Table) ja liigenddiagrammide (Pivot Chart) koostamine, kasutamine;
 • Andmete visualiseerimine diagrammidega (Charts) ja tingimusliku kujundusega (Conditional Formatting);
 • Kõikide teemade kohta praktilised kasutusnäited raamatupidaja töös;

Koolituse läbinu:

 •  oskab vajalike arvutuste sooritamiseks koostada hõlpsalt kopeeritavaid valemeid, kasutades nii suhtelisi kui ka absoluutseid viiteid, aga ka lahtrite ja lahtrivahemike nimetamise võimalust nimelahtris (Name Box);
 •  tunneb andmetüüpe (Number Format) MS Excelis ja oskab neid kasutada vastavalt vajadusele;
 • oskab tabeleid kiiresti analüüsida, kasutades selleks filtreerimise (Filter), sorteerimise (Sort) ja liigendtabeli (PivotTable) funktsioone;
 •  kasutab arvutamiseks MS Exceli funktsioone sh. finantsfunktsioone erinevate rahavoogude (näiteks laenud, tulevased laekumised, tulevikus tekkivad kulu) nüüdis- ja tulevikuväärtuse arvutamiseks, intresside ja põhiosade arvutamiseks (PV, FV, NPV, PMT, IPMT, PPMT);
 • visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega.

Koolitus on sülearvutipõhine.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.

 


<< Tagasi

Sulge