<< Tagasi

Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena

Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena toimub ajavahemikul 19.09.2022-20.11.2022

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid.

SIHTGRUPP: isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised.  Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

E-õppe kursus võimaldab omandada raamatupidamise süvateadmised ka isikutel, kes ei saa kõikidest loengukursustest ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta.

Õppekeel: eesti keel.

Vastuvõtu tingimused: Kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtteid ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel arvuti ja Internetiühenduse olemasolu.

Õppekava on kättesaadav siit

Kursus kestab kokku 74 akadeemilist tundi, sealhulgas 24 tundi auditoorset tööd, mis viiakse läbi veebipõhiselt Zoomi teel ja 44 tundi iseseisvat tööd + 6 tundi iseseisvat tööd eksami sooritamiseks. Seega kokku 50 tundi iseseisvat tööd e-õppena.

Raamatupidamise täiendkursus e-õppena toimub ajavahemikul 19.09.2022 – 20.11.2022.

Põhimõttelisemate raamatupidamise täiendkursuse teemade läbimiseks on vajalik õppuri kohal olek auditoorsetest loengutest (24 akadeemilist tundi), mis viiakse läbi veebipõhiselt Zoomi teel. Ülejäänud materjal (50 akadeemilist tundi) omandatakse iseseisvalt õpikeskkonnas Moodle, kus on olemas kogu kursusega seotud informatsioon.

Seega auditoorne õpe veebipõhiselt Zoomi teel toimub sel perioodil neljal korral: 02.10.2022, 16.10.2022, 30.10.2022  ja 13.11.2022 kell 10.00-15.00.

Auditoorsed tunnid viiakse läbi veebipõhiselt  Zoomi teel, kus osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.

Koolituse ajakavaga on võimalik täpsemalt tutvuda siit

Lektor: Hele Moor

Koolituse soodushind kuni 05.09.2022 on 299 eurot + km. Tavahind on 319 eurot + km.

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Lisaks  info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel.

Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

  • Finantsarvestuse põhialused (finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded) –4 tundi.
  • Majandusaasta aruanne (alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud) – 8 tundi.
  • Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 40 tundi.
  • Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine) – 18 tundi.

 ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

  • Omab baasteadmisi mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamisest ning kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või oma ettevõtte raamatupidamise korraldamisel;
  • oskab mikro- ja väikeettevõtte raamatupidamist korraldada;
  • arvestab töö-, puhkuse- ja haigustasu ning tunneb vastavat maksuarvestust;
  • arvestab maksud ja maksed ning koostab deklaratsioonid ja raamatupidamisaruanded lähtuvalt õigusaktidest;
  • oskab koostada mikro-ja väikeettevõtja majandusaasta aruannet.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB!Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest. Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel raamatupidamise täiendkursusel e-õppena.

 


<< Tagasi

Sulge