<< Tagasi

Raamatupidamise täiendkoolitus Pärnus- ettevalmistus Raamatupidaja 5. taseme kutseeksamiks

RAAMATUPIDAMISE TÄIENDKURSUS PÄRNUS- ETTEVALMISTUS RAAMATUPIDAJA, TASE 5 KUTSEEKSAMIKS
NB! VÕIMALIK ON LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. 

Raamatupidamise täiendkursus Pärnus toimub ajavahemikul 07.09.2021 – 11.11.2021. 

 Kuupäevadel: 07.09.2021, 09.09.2021, 14.09.2021, 16.09.2021, 21.09.2021, 23.09.2021, 28.09.2021, 30.09.2021, 05.10.2021, 07.10.2021, 12.10.2021, 14.10.2021, 19.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021, 02.11.2021, 04.11.2021, 09.11.2021 ja 11.11.2021 toimub õppetöö kell 18.00-20.30.

 Kuupäevadel: 02.10.2021, 16.10.2021 ja 30.10.2021 toimub õppetöö ajavahemikul 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat). Kuupäeval 06.11.2021 toimub õppetöö kell 10.00-15.00 (ette on nähtud 30 min lõunat).

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

SIHTGRUPP: isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Raamatupidajate sügisesed kutseeksamid toimuvad 13. november 2021 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu

Õppekeel: eesti keel

Õppekava on kättesaadav siit

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtted ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu.

Õppetöö maht on kokku 120 akadeemilist tundi (90 tundi auditoorset või veebipõhist tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd).

Lektor  on Ave Laanmets

Toimumise koht Pärnus: Noorte väljak 2. Pärnu Noorte Vabaajakeskus.

Koolituse soodushind registreerimisel kuni 16.08.2021 on 499 eurot + km. Tavahind on 549+ km. 

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

  • Finantsarvestuse põhialused(finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded) – 13 tundi.
  • Majandusaasta aruanne (alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud) – 6 tundi.
  • Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 26 tundi.
  • Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine) – 23 tundi.
  • Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) – 40 tundi.
  • Raha ajaväärtus- 3 tundi.
  • Finantsanalüüs- 9 tundi.

 Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

  • on bilansivõimeline väikeettevõtte raamatupidaja, kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel;
  • oskab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Exceli või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades;
  • on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

Õppetööks on vajalik sülearvuti olemasolu.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel raamatupidamise täiendkoolitusel.


<< Tagasi

Sulge