<< Tagasi

Praktilised sammud võlgade sissenõudmisel

KOOLITUSE EESMÄRK: anda väike-ettevõttete juhtidele ja raamatupidajatele ülevaate, kuidas sõlmida koostööpartneritega lepinguid viisil, mis tagaksid maksimaalselt eduka nõuete maksmapaneku, kui koostööpartner jääb võlgu ning millised viisid on võlgade realiseerimisega inkasso, kohtu ja kohtutäituri abiga ning kuidas tagada nõude maksimaalne maksmapanek pankrotimenetluses.

 

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE: väike-ettevõtete juhid ja raamatupidajad.

Vastuvõtu tingimused: koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Koolituse maht: kokku 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Toimumisaeg: 30.09.2020 kell 10.00-15.15. 

Toimumise koht Tallinnas: Maakri 19-1, 10145 Tallinn (TRINITi Advokaadibüroo).

Koolituse soodushind kuni 14.09.2020 on 129 eurot + km, tavahind on 149 + km. 

Koolituse lektorid on Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat Anna Liiv ja advokaadibüroo TRINITI advokaat Eli Täpp.

Anna Liiv on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele ning tema peamisteks nõustamisvaldkondadeks on lepinguõigus ja lepinguvälised võlasuhted. Anna lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadiga 2010 aastal ning tal on enam kui 10-aastane töökogemus tsiviilvaidluse lahendamisel, samuti on tal kogemus tsiviilkohtumenetluse seminaride andmisel Tartu Ülikoolis.

Eli Täpp on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele ning omab ulatuslikku kogemust erinevate lepingute sõlmimise nõustamisel võlausaldaja huvide tagamiseks, sh erinevate tagatiste maksmapanekuks. Elil on samuti magistrikraad õigusteaduses Tartu Ülikoolist.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Mida pidada silmas lepingute sõlmimisel:
  • Mis on olemuselt tagatis ja mis eelise annab tagatise olemasolu teiste võlausaldajate ees. Millal peaks (näiteks, kui suure summa puhul) kaaluma piiratud asjaõiguse seadmist, garantiikirja või võlatunnistuse nõudmist nõude tagamiseks.
  • Mis on viivis ja leppetrahv ja kuidas see aitab võlgnikku distsiplineerida;
  • Kas ja kui suures ulatuses küsida ettemaksu.
 2. Maksehäireregistrisse andmete edastamine kui võlgniku motiveerimise viis;
 3. Mida kujutavad endast inkassoteenused ja millal inkasso poole pöörduda. Esindamine nõude maksmapanekul vs nõude loovutamine inkassole. Kas võlgnik kardab inkassot?;
 4. Võla sissenõudmine kohtu kaudu:
  • Maksekäsu kiirmenetluse ja hagi esitamise erisused, kumba eelistada;
  • Tõendid tsiviilmenetluses (millised dokumendid on vajalikud võlasuhte olemasolu tõendamiseks ja mis vorminõuded neile kehtivad). Mis jõud on suulisel lepingul ning kas ja kuidas seda tõendada saab.
 5. Kohtutäituri poole pöördumine;
 6. Nõude maksmapanek pankrotimenetluses:
  • Kuidas saada teada, kui koostööpartner on pankrotis;
  • Nõude esitamise tähtajad, nõuete kaitsmise olulisus;
  • Maksekäsu kiirmenetluse või hagi asemel pankrotiavalduse esitamine kohtusse.

Koolituse läbinu: teab, millised on tõhusad võimalused võlgade maksmapanekuks, sh mida jälgida lepingute sõlmimisel, sh milliste tagatistega võlgade tasumist tagada, millal pöörduda inkassoteenuse osutaja poole, kuidas esitada maksekäsu kiirmenetlust kohtusse ja kuidas pöörduda kohtutäituri poole; teab mida teha, kui võlgu jäänud koostööpartner on pankrotis ja kuidas tagada nõude maksimaalne maksmapanek pankrotimenetluses.

Koolitus on sülearvutipõhine.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.

 

 


<< Tagasi