<< Tagasi

Õigusloome metoodika koolitus

KOOLITUSE EESMÄRK: omandada teadmised ja oskused õigusloome protsessis osalemiseks ning õigustloovate aktide koostamiseks.

KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Toimumisaeg: 18.11.2022

Koolituse soodushind kuni 18.10.2022 on 179 eurot + km, tavahind on 199 eurot + km.

Koolituse lektor on Jüri Heinla, kes kümme aastat, aastatel 1995 kuni 2005, juhtis Jüri Eesti Vabariigi Riigikantselei õigusloome osakonda, sisuliselt Vabariigi Valitsuse õigusteenistust. 2005. aastast juhib ja arendab Jüri Eesti ametlikku väljaannet Riigi Teatajat.

Jüri on olnud põhiautoriks avaliku teabe seaduse, rahvastikuregistri seaduse, arhiiviseaduse ja Riigi Teataja seaduse ettevalmistamisel ning osalenud mitmete Eesti teabeõiguse valdkonna seaduste väljatöötamisel, nagu näiteks digitaalallkirja seadus, andmekogude seadus ja isikuandmete kaitse seadus. Lisaks on Jüri Heinla olnud üheks põhiautoriks 2000. aastal jõustunud normitehnika eeskirjale ja osalenud praegu kehtiva hea õigusloome ja normitehnika eeskirja väljatöötamises.

Kaksteist aastat, aastatel 2000 kuni 2012, oli Jüri Eesti Vabariigi  valimiskomisjoni liige ja e-valimiste juurutamise juhtrühma liige.
Jüri on olnud alates 1995. aastast õppejõud ja loeb ka käesoleval ajal loenguid haldusõiguse erinevates valdkondades, kaasa arvatud haldusmenetlus, õigusloome metoodika, õigusalane kirjutamine ja normitehnika, Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis. 2011 kuni 2017 oli Jüri Eesti Juristide Liidu president.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Õiguloome metoodika ja normitehnika olemus, mõiste, tähtsus
 2. Õigustloov akt, üld- ja üksikaktide vahetegu
 3. Õigusnormi olemus, elemendid, liigitus
 4. Õiguse süsteem, üldine õigus ja kontinentaalõigus, õiguse perekonnad. Avalik õigus ja eraõigus, õigusharud ja õigusinstituudid
 5. Õigusloome üldpõhimõtted
 6. Õigusaktide hierarhia. Põhiseadus, välislepingud, konstitutsioonilised seadused ja lihtseadused
 7. Õigusaktide süsteem, õigusakti materiaalne ja formaalne külg
 8. Õigusaktide kehtivus ajas ja ruumis
 9. Õigusloome, kui protsess. Õigusloome korraldus ja staadiumid
 10. Õigustloova akti ülesehituse põhimõtted
 11. Õigustloova akti elemendid ja ülesehituse üksused: osad, peatükid, jaod, jaotised, paragrahvid, lõiked punktid
 12. Õiguskeel ja sätete sõnastamine Omandada teadmised ja oskused õigusloome protsessis osalemiseks ning õigustloovate aktide koostamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija tunneb õigusloomeprotsessi ja oskab koostada õigustloovaid akte.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.

 


<< Tagasi

Sulge