<< Tagasi

Maksuarvestuse koolitus

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse läbinud isikutel on põhjalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused maksuarvestusest, täpsemalt: Eesti maksusüsteemist; maksude liigitusest; maksuseadusest; maksumenetluse üldpõhimõttetest; rahvusvaheliste tehingute maksustamisest ning sanktsioonidest, mida on võimalik rakendada maksuseaduste rikkumise korral. Ülaltoodud teemade juures tuuakse välja asjakohast kohtupraktikat ja lahendatakse maksuteemalisi ülesandeid.

NB! KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. 

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ettevõtte omanikud, kes soovivad tõsta enda maksuteadlikkust või tegelevad maksuarvestusega ning raamatupidajad.

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu isikuid, kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Koolituse maht: kokku 20 akadeemilist tundi veebipõhist õpet.

Toimumisaeg: 11.10.2022 (8 akadeemilist tundi), 12.10.2022 (4 akadeemilist tundi) ja 13.10.2022 (8 akadeemilist tundi).

Koolituste soodushind kuni 26.09.2022 on 349 eurot + km, tavahind on 399 eurot + km. 

Koolituse lektorid on Kaidi Kallaste ja Tõnis Elling

Kaidi Kallaste on Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi maksunduse lektor ja Ärirahanduse ja majandusarvestuse õppekava programmijuht. Tegutsenud täiskasvanute koolitajana aastast 2001.

Tõnis Elling on maksundusega tegelenud üle 21 aasta. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018), kus ta hakkas tulevastele maksu- ja tolliametnikele õpetama erinevaid maksunduse aineid. Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Seejärel alates 2015 järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana.

Täna töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana ja õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning Tallinna Majanduskoolis käibemaksu.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Maksusüsteem

Mis on maks ning millised maksud on olemas? Mida maksude eest saab? 

 • Töö tasustamine ja maksustamine

Töötamise register. Töö tegemise vormid ja maksustamise võrdlus. Tulumaks ja maksuvaba tulu. Sotsiaalmaks ja selle erijuhud. Töötasu alammäär. Bruto- ja netotasu. Ravikindlustuse kehtivus. Haigushüvitise maksmine ja maksustamine. Puhkusetasu maksmine ja maksustamine

 • Ettevõtlus ja maksustamine

Ettevõtlustulu maks. Ettevõtte tulumaks. Dividendide maksustamine. Ettevõtlusega mitteseotud kulud. Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud

Lähetuskulud. Erisoodustused: mis ON ja mis EI OLE. Ettevõtte sõiduauto ja kaubikute kasutamine. Isikliku sõiduauto hüvitise maksmine. TSD ja selle lisad

 • Käibemaks

Määrad, maksuvaba käive, käibemaksu arvestus, käibe tekkimise aeg – üldreegel, pöördkäibemaks, deklaratsioonid (KMD, KMD INF, VD).

 • Maksumenetluse üldpõhimõtted

Maksumaksja õigused ka kohustused maksumenetluses. Maksuhalduri õigused ja kohustused maksumenetluses. Maksukontrolli läbiviimise põhimõtted.

 • Rahvusvaheliste tehingute maksustamine

Kauba ja teenuse käibe tekkimise koht ja aeg. Ühendusesisene käive, eksport, import, kaugmüük, aheltehingud ja nõudmiseni varu.

 • Käibemaksuvabastused ja sisendkäibemaksu arvestus

Maksuvabastuste mõju, kinnisasja käibemaksuga maksustamine, sisendkäibemaksu mahaarvamise üldised põhimõtted, sisendkäibemaksu mahaarvamise aeg ja tingimused. Osaline sisendkäibemaksu mahaarvamine ja sisendkäibemaksu ümberarvestus.

 • Käibemaksu eriskeemid

Kasutatud kauba edasimüügi erikord, reisiteenuste maksustamine, OSS erikord, ühendusevälise kaugmüügi maksustamise erikord, postioperaatorite erikord, internetipõhise kauplemiskoha erikord.

Koolituse läbinu:

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija:

 • omab teadmisi maksukorralduse üldpõhimõtetest;
 • oskab arvestada maksud (suurt rõhku pannakse käibemaksuvabastustele ja sisendkäibemaksu arvestusele ning käibemaksu eriskeemidele) ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele;
 • oskab orienteeruda makse puudutavas seadusandluses ja vastavaid seadusesätteid kasutada;
 • oskab täita ja esitada maksudeklaratsioone;
 • on teadlik rahvusvaheliste tehingute maksustamisest;
 • on teadlik sanktsioonidest maksuseaduste rikkumise korral.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.


<< Tagasi

Sulge