<< Tagasi

Maksuarvestuse koolitus

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse läbinud isikutel on põhjalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused maksuarvestusest, täpsemalt: Eesti maksusüsteemist; maksude liigitusest; maksuseadusest; maksumenetluse üldpõhimõttetest; rahvusvaheliste tehingute maksustamisest ning sanktsioonidest, mida on võimalik rakendada maksuseaduste rikkumise korral. Ülaltoodud teemade juures tuuakse välja asjakohast kohtupraktikat ja lahendatakse maksuteemalisi ülesandeid.

NB! VÕIMALIK ON LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. 

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ettevõtte omanikud, kes soovivad tõsta enda maksuteadlikkust või tegelevad maksuarvestusega ning raamatupidajad.

Vastuvõtu tingimused: koolitusele võetakse vastu isikuid, kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osaleja peab kaasa võtma oma sülearvuti.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm I päeva osas on siin ja II päeva osas on siin

Koolituse toimumise koht: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool), kus on tagatud tasuta parkimine. Koolitusega saab liituda ka veebipõhiselt.

Koolituse maht: kokku 16 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Toimumisaeg: 21.09.2021 ja 22.09.2021 kell 10.00-17.15 (kahe päevane koolitus). Võimalik läbida ka ühe päevane koolitus (kas 21.09 või 22.09.20201). 

Koolituste soodushind kuni 10.09.2021 on 299 eurot + km, tavahind on 349 eurot + km kuni 10.09.2021. Ühe päeva koolituse soodusmaksumus on 150 eurot + km ja tavahind on 189 eurot + km.

Koolituse lektorid on Märt Murd ja Tõnis Elling

Märt Murd on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses. Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab  kehtivaid Raamatupidaja, tase 5, Vanemraamatupidaja, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsetunnistusi.

Tõnis Elling on maksundusega tegelenud üle 21 aasta. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018), kus ta hakkas tulevastele maksu- ja tolliametnikele õpetama erinevaid maksunduse aineid. Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Seejärel alates 2015 järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana.

Täna töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana ja õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning Tallinna Majanduskoolis käibemaksu.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Maksusüsteem

Mis on maks ning millised maksud on olemas? Mida maksude eest saab? Kes on maksukohustuslane? Maksunõuded ja -kohustused.

 • Töö tasustamine ja maksustamine

Töö tegemise vormid ja maksustamise võrdlus. Tulumaks ja maksuvaba tulu. Sotsiaalmaks ja selle erijuhud. Töötasu alammäär. Bruto- ja netotasu. Ravikindlustuse kehtivus. Töötamise register. Haigushüvitise maksmine ja maksustamine. Puhkusetasu maksmine ja maksustamine. Keskmise tööpäevatasu maksmine. Puhkusereservi arvestus. Öötöö ja ületundide tasustamine.

 • Ettevõtte tulu- (ja sotsiaal)maks

Ettevõtlustulu maks. FIE tulumaks, Ettevõtte tulumaks. Dividendide tulumaks. Maksumäär 20/80. Kasumi jaotamisest kõrvalehoidmine. Ettevõtlusega mitteseotud kulud. Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud. Lähetuskulud. Erisoodustused. Tervisekulud. Ettevõtte sõiduauto kasutamine. Isikliku sõiduauto kasutamine. TSD ja selle lisad

 • Käibemaks

Määrad, maksuvaba käive, käibemaksu arvestus, käibe tekkimise aeg – üldreegel, pöördkäibemaks, deklaratsioonid (KMD, KMD INF, VD, VDP).

 • Maksumenetluse üldpõhimõtted

Maksumaksja õigused ka kohustused maksumenetluses. Maksuhalduri õigused ja kohustused maksumenetluses. Maksukontrolli läbiviimise põhimõtted.

 • Rahvusvaheliste tehingute maksustamine

Kauba ja teenuse käibe tekkimise koht ja aeg. Ühendusesisene käive, eksport, import, kaugmüük, aheltehingud ja nõudmiseni varu.

 • Käibemaksuvabastused ja sisendkäibemaksu arvestus

Maksuvabastuste mõju, kinnisasja käibemaksuga maksustamine, sisendkäibemaksu mahaarvamise üldised põhimõtted, sisendkäibemaksu mahaarvamise aeg ja tingimused. Osaline sisendkäibemaksu mahaarvamine ja sisendkäibemaksu ümberarvestus.

 • Käibemaksu eriskeemid

Kasutatud kauba edasimüügi erikord, reisiteenuste maksustamine, OSS erikord, ühendusevälise kaugmüügi maksustamise erikord, postioperaatorite erikord, internetipõhise kauplemiskoha erikord.

Koolituse läbinu:

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija:

 • omab teadmisi maksukorralduse üldpõhimõtetest;
 • oskab arvestada maksud (suurt rõhku pannakse käibemaksuvabastustele ja sisendkäibemaksu arvestusele ning käibemaksu eriskeemidele) ja maksed vastavalt kehtivatele seadustele;
 • oskab orienteeruda makse puudutavas seadusandluses ja vastavaid seadusesätteid kasutada;
 • oskab täita ja esitada maksudeklaratsioone;
 • teab maksumaksja ja maksuhalduri õiguseid ning kohustusi;
 • on teadlik rahvusvaheliste tehingute maksustamisest;
 • oskab lahendada maksudega seotud ülesandeid;
 • on teadlik sanktsioonidest maksuseaduste rikkumise korral.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.


<< Tagasi

Sulge