<< Tagasi

Majandusarvestuse valdkonna ingliskeelne oskussõnavara

KOOLITUSE EESMÄRK: on anda osalejate teadmisi majandusarvestuse valdkonnas kasutatavast ingliskeelsest erialasest sõnavarast, võimaldades neil paremini mõista valdkonnaspetsiifilisi ingliskeelseid dokumente ja kirjandust ning edukamalt suhelda valdkonna spetsialistidega rahvusvahelisel tasandil.

NB! VÕIMALIK ON LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. 

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK? 

Koolitus annab võimaluse saada uusi ning süvendada olemasolevaid teadmisi majandusarvestuse valdkonna ingliskeelsest terminoloogiast. Koolituse läbinu oskab orienteeruda erinevustes briti ja ameerika inglise keele finantsterminite vahel ning kasutada vastavaid termineid õiges kontekstis. Kursusel tehtavad praktilised harjutused ja grupitööd annavad juurde enesekindlust ingliskeelseks finantsalaseks suhtlemiseks nii kõnes kui kirjas. Kursusel omandatud teadmised tulevad kasuks ingliskeelse erialakirjanduse mõistmisel ja ingliskeelsete erialaste tööülesannete täitmisel nii arvestuse alal kui ka finantsvaldkonnas laiemalt.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE ISIKUD

 1. Majandusarvestuse valdkonna spetsialistid, kes vajavad oma töös ingliskeelset majandusarvestuse alast terminoloogiat. (näiteks raamatupidajad);
 2. Majandusarvestuse valdkonna spetsialistid või tulevased spetsialistid, kellel on soov laiendada oma tegevusvaldkonda rahvusvahelisemaks;
 3. Juhid, kes peavad igapäevases töös finantstermineid ja finantsvaldkonna inglise keelt kasutama, näiteks rahvusvaheliste partneritega suhtlemisel.

Vastuvõtu tingimused: koolitusel osalemine eeldab inglise keele oskust vähemalt tasemel B1 (madalam kesktase)

Õppekeel: eesti keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Toimumise koht: Pärnu mnt 162, Tallinn (Tallinna Ehituskool). Tagatud on tasuta parkimine.

Koolituse maht: kokku 8 akadeemilist tundi auditoorset või veebipõhist õpet.

Toimumisaeg: 09.12.2021

Koolituse soodushind kuni 19.11.2021 on 179 eurot + km, tavahind on 199 eurot + km. 

Koolituse lektor on Aet Toots, kes on Estonian Business Schooli majandusteooria ja rahanduse õppetooli korraline lektor. Lisaks õpetanud külalisõppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis, viinud läbi täiend- ja firmasiseseid koolitusi nii finantsarvestuse kui inglise ärikeele alal ning õpetanud majandusarvestust Oxford Brookes University’s Suurbritannias ning Aix-en-Provence’i Management School’is Prantsusmaal.
Aedul on Rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraad (MBA) majandusarvestuse ja rahanduse suunal, ta on lõpetanud Estonian Business Schooli (2003) Inglise keele ja kirjanduse alal (magistrikraadiga võrdsustatud haridus) ning Tartu Ülikooli (1991). Aet on välja andnud välja neljakeelse raamatupidamise terminoloogiasõnastiku koostöös professor Jaan Alveriga : Toots, A., Alver, J. Dictionary of Accounting Terms: English, Estonian, franҫais, Deutsch. Tallinn, Deebet 2008

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Finantsaruannetes kasutatavad ingliskeelsed terminid: bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande terminid.
 • Erinevused Suurbritannias, USAs ja IFRS-ides kasutatavate terminite vahel.
 • Igapäevase raamatupidamistegevusega seotud ingliskeelsed terminid.
 • Maksuarvestusega seotud ingliskeelsed terminid.
 • Juhtimis- ja kuluarvestuse valdkonna ingliskeelsed terminid.

Koolituse läbinu:

 • Orienteerub majandusarvestuse valdkonna ingliskeelses oskussõnavaras.
 • On teadlik erinevustest Suurbritannias, Põhja-Ameerikas ja Rahvusvahelistes Finantsaruandluse Standardites kasutatavas terminoloogias.
 • Suudab osaleda majandusarvestuse teemalistes aruteludes.

Koolitus on sülearvutipõhine!

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

 

 

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.


<< Tagasi

Sulge