Veebipõhine õpe

Õigusloome metoodika koolitus


 • 11.01.2023
 • 8 akadeemilist tundi veebipõhist õpet
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend
 • Koolitus toimub veebipõhiselt, kus osalejal on vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu
 • Eesti keel

249 €

199 €
Koolitaja:
Jüri Heinla

KOOLITUSE EESMÄRK: omandada teadmised ja oskused õigusloome protsess

KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud.

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Õiguloome metoodika ja normitehnika olemus, mõiste, tähtsus
 2. Õigustloov akt, üld- ja üksikaktide vahetegu
 3. Õigusnormi olemus, elemendid, liigitus
 4. Õiguse süsteem, üldine õigus ja kontinentaalõigus, õiguse perekonnad. Avalik õigus ja eraõigus, õigusharud ja õigusinstituudid
 5. Õigusloome üldpõhimõtted
 6. Õigusaktide hierarhia. Põhiseadus, välislepingud, konstitutsioonilised seadused ja lihtseadused
 7. Õigusaktide süsteem, õigusakti materiaalne ja formaalne külg
 8. Õigusaktide kehtivus ajas ja ruumis
 9. Õigusloome, kui protsess. Õigusloome korraldus ja staadiumid
 10. Õigustloova akti ülesehituse põhimõtted
 11. Õigustloova akti elemendid ja ülesehituse üksused: osad, peatükid, jaod, jaotised, paragrahvid, lõiked punktid
 12. Õiguskeel ja sätete sõnastamine Omandada teadmised ja oskused õigusloome protsessis osalemiseks ning õigustloovate aktide koostamiseks.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija tunneb õigusloomeprotsessi ja oskab koostada õigustloovaid akte.

Jüri Heinla

Aastatel 1995-2005 juhtis Jüri Eesti Vabariigi Riigikantselei õigusloomeosakonda, mis sisuliselt tähendab Vabariigi Valitsuse õigusteenistust. 2005. aastast juhib ja arendab Jüri Riigi Teataja välja andmist.

Jüri on avaliku teabe seaduse, rahvastikuregistri seaduse, arhiiviseaduse ja Riigi Teataja seaduse põhiautor ning samuti on ta osalenud mitme teabeõiguse valdkonna seaduste väljatöötamisel, näiteks digitaalallkirja seadus, andmekogude seadus ja isikuandmete kaitse seadus. Lisaks on Jüri Heinla  2000. aastal jõustunud normitehnika eeskirja üks põhiautor ning ta on osalenud praegu kehtiva hea õigusloome ja normitehnika eeskirja väljatöötamises.

Aastatel 2000-2012 oli Jüri Eesti Vabariigi  valimiskomisjoni liige ja e-valimiste juurutamise juhtrühma liige.

Jüri on alates 1995. aastast õppejõud ja praegugi peab ta Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis loenguid haldusõiguse eri valdkondades, kaasa arvatud haldusmenetlus, õigusloome metoodika, õigusalane kirjutamine ja normitehnika. 2011-2017 oli ta Eesti Juristide Liidu president.


  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituse soodushind kuni 15.12.2022 on 199 eurot + km, tavahind on 249 eurot + km.

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.