Veebipõhine õpe

Maksukontrolli alane koolitus- Mida peaks maksumaksja teadma ja tegema, et oma maksuasjad korras hoida? Kuidas läbida edukalt Maksukontroll?


 • Veebipõhine õpe
 • Päevane õpe
 • 22.02.2024
 • 10.00-14.00
 • 5 akadeemilist tundi veebipõhist õpet
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend
 • Veebikoolitus
 • Eesti keel
Koolitajad:
Jaak Siim, Kairit Olev ja Jaana Roosimaa

KOOLITUSE EESMÄRK: osaleja saab praktilise ülevaate sellest, kuidas oma maksuasjad korras hoida ja mille põhjal teeb Maksu -ja Tolliamet valiku selles osas, kes satuvad nende maksukontrolli. Samuti saavad osalejad teadlikuks sellest, millised on  maksumaksja ja maksuhalduri õigused ja kohustused maksukontrolli läbiviimisel.

NB! KOOLITUS TOIMUB  VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. 

MIDA KOOLITUSEL KÄSITLETAKSE: 

Koolitusel annavad Maksu – ja Tolliameti ametnikud ülevaate sellest, kuidas nemad oma organisatsiooni sisemiste riskianalüüsidega panevad paika selle, kes võivad maksukontrolli sattuda ja mis juhtub, siis kui sa oled juba maksukontrolli sattunud?

Jätkuvalt aktuaalsel teemal toimuval koolitusel räägitakse muuhulgas kohtute seisukohtadele ja praktilisele kogemusele tuginedes sellest, mida peaks maksumaksja teadma ja tegema, et maksukontroll tema jaoks võimalikult valutult mööduks. Lisaks sellele, et koolitusel antakse ülevaade maksumaksja ja maksuhalduri õigustest ja kohustustest kontrolli läbiviimisel, selgitatakse, mida peaks silmas pidama maksuhalduri korralduste täitmisel teavet andes ja dokumente esitades, tehingute dokumenteerimisel ja tehingupoole tuvastamisel, maksuriskide ennetamisel ning maksuhalduri järelduste kohta arvamuse ja vastuväidete esitamisel.

Koolituse käigus peatutakse ka kohtupraktikas avaldatud maksumenetlust puudutavatel seisukohtadel, samuti tulevikus planeeritavatel seadusemuudatustel.

SIHTGRUPP: Koolitus on suunatud kõikidele, kes puutuvad kokku antud teemaga – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed, finantsjuhid jne.

Vastuvõtu tingimused:  Koolitusel osalejal peab olema arvuti ja Interneti olemasolu.

Koolituse programm on leitav siit

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

Kairit Olev ja Jaana Roosimaa– Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakonna juhtivad maksuaudiitorid

 • Mida jälgib maksuhaldur 2024. aastal suure prioriteetsega?
 • Kuidas hoida oma maksuasjad korras?
 • Kuidas sattuda MTA luubi alla?
 • Kui oled sattunud maksukontrolli?
 • Mida näitavad maksukäitumise hinnangud?
 • MTA tööstiili- nõustav versus kontroll

 Jaak Siim Cuesta Advokaadibüroo OÜ vandeadvokaat

 • Maksumenetluses kehtivad üldised põhimõtted.
 • Maksukohustuslase õigus olla ära kuulatud ja saada teavet.
 • Maksukontrolli alustamine ja sellest teavitamine.
 • Maksuhalduri õigused tõendite kogumisel.
 • Millal ja millises vormis on õigus ettevõtjalt teavet nõuda?
 • Vaatlus või selle sildi all toimuv läbiotsimine?
 • Ettevõtja kaasaaitamiskohustus ja selle mittetäitmise tagajärjed, sh sunnivahendite kohaldamise alused.
 • Enese mittesüüstamise privileeg ja selle kasutamise eeldused. Kas ja millisel alusel on õigus keelduda maksuhaldurile teabe andmisest?
 • Kontrolliakt ja sellele vastuväidete esitamine.
 • Nõuded maksuotsusele.
 • Maksuotsuse vaidlustamine.

 Koolituse läbinu:

 • Omab teadmisi, kuidas hoida oma maksuasjad korras;
 • Omab teadmisi sellest, et milliste tegevuste läbi sattuda Maksu- ja Tolliameti maksukontrolli ja mis sellele järgneb;
 • omab ülevaadet maksumaksja ja maksuhalduri õigustest ja kohustustest maksukontrolli läbiviimisel;
 • omab ülevaadet asjakohasest kohtupraktikast avaldatud maksumenetlust puudutavatel seisukohtadest.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Jaak Siim

Jaak Siim

Jaak Siim – on Eesti Advokatuuri liige aastast 2009 ja tegutseb vandeadvokaadina alates 2011. aastast. Õigusturu ülevaateid koostavad rahvusvahelised väljaanded on tunnustanud Jaak Siimu kui juhtivat advokaati maksuõiguse ja vaidluste lahendamise valdkondades, samuti kaitsjana maksu- ja majandusalaste süütegude puhul. Aastatel 1999-2003 oli Jaak Siim ametis juristina erinevates Tolliameti struktuuriüksustes, aastatel 2004-2008 Maksu- ja Tolliameti peajuristina ja kahe juriidilise osakonna talituse juhatajana. Aastatel 2008-2019 töötas Jaak Siim LEADELL Pilv Advokaadibüroos (varasem nimi Advokaadibüroo Aivar Pilv), olles seal esmalt jurist, seejärel vandeadvokaadi abi ja vandeadvokaat ning alates 2012. aastast ka partner.

Kairit Olev ja Jaana Roosimaa

Kairit Olev ja Jaana Roosimaa on Maksu- ja Tolliameti maksuauditi osakonna maksuaudiitorid. Nad on pikaaegse kogemusega audiitorid, kes oma igapäevatöös tegelevad just maksukontrolli sattunud äriühingute nõustamise ja maksukontrollide läbiviimisega.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituste soodushind kuni 08.02.2024 on 79 eurot + km, tavahind on 99 eurot + km.

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 22% kursuse tasust.