Veebipõhine õpe

Haldusmenetlus. Õiguspärane haldusakt


 • 12.05.2023
 • 8 akadeemilist tundi veebipõhist õpet
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend
 • Koolitus toimub veebipõhiselt, kus osalejal on vajalik arvuti ja internetiühenduse olemasolu
 • Eesti keel

249 €

199 €
Koolitaja:
Triin Roosve

KOOLITUSE EESMÄRK: Halduse tegevuses on haldusaktide koostamine koos nende eelneva ettevalmistamisega oluline suhtlusvahend inimese ja riigi vahel. Mõlemad suhtluspooled on huvitatud, et tulemus oleks selge, arusaadav ja õiguspärane. Haldusmenetluse seadusest tulenevate haldusmenetluse ja haldusakti koostamise nõuete tundmine on suure osa haldustegevuse juures oluline. Koolituse eesmärk on anda rakenduslikke teadmisi
haldusmenetluse põhimõtetest ja reeglitest õiguspärase haldusakti koostamisel

KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud.

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Haldusmenetluse mõiste ja põhimõtted
 2. Halduse avalik-õiguslik ja eraõiguslik tegevus
 3. Haldusakt – mõiste ja liigid. Toiming, menetlustoiming, määrus, haldusleping – mõisted
 4.  Haldusmenetluse algus. Erisused taotlusega algaval ja haldusorgani algatusel algavatel menetlustel
 5. Menetlusosalised – õigused ja kohustused
 6. Menetlustoimingud
 7. Haldusakti koostamine (vormi- ja sisunõuded) ning teatavaks tegemine (haldusakti kehtivus)
 8. Haldusakti õiguspärasuse nõuded. Haldusakti tühisuse nõuded

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

 1. Eristab haldusmenetlust teistest avaliku halduse tegevustest
 2. Määratleb haldusakti, toimingu ja menetlustoimingu
 3. Tunneb peamisi haldusmenetluse põhimõtteid ja reegleid
 4. Rakendab haldusakti õiguspärasuse nõudeid.
 5. Teab haldusakti tühisuse aluseid.
Triin Roosve

Triin Roosve

Taseme- ja täiendõppekoolitaja

Triin Roosve on pika kogemusega taseme- ja täiendõppekoolitaja ning täiendkoolitusalaste programmide koostaja avaliku õiguse, eeskätt haldusõiguse valdkonnas, kus ta toimetab alates aastast 2001. Triin õpetab õigusaineid rakenduskõrghariduse tasemel Sisekaitseakadeemias ning magistritasemel Tallinna Tehnikaülikoolis. Täiendõppekoolitusi on ta aastate jooksul läbi viinud paljudes ja riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes. Ta on mitmel korral nimetatud oma asutuse parimaks täiendõppekoolitajaks. Varem on töötanud Tallinna Linnavalitsuses, Riigikantseleis ja Õiguskantsleri Kantseleis. Triin on loonud mitu e-õppevahendit ning lisaks on ta üks korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande autoritest.

  Osaleja andmed


  Arve andmed


  Koolituse soodushind kuni 29.04.2023 on 199 eurot + km, tavahind on 249 eurot + km.

  Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

  Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

  Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.