<< Tagasi

Koolitus- Õigusloome metoodika

 

KOOLITUSE EESMÄRK: Koolituse lõpuks on koolituse läbinud isikud  omandanud teadmised ja oskused õigusloome protsessis osalemiseks ning õigustloovate aktide koostamiseks.

KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

 SIHTGRUPP: Riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse programm on leitav siin

Koolituse õppekava on leitav siin

Koolituse maht: kokku on 8 akadeemilist tundi veebipõhist õpet.

Koolituse soodushind on 179 eurot + km kuni 15.10.2021.Koolituse tavahind on 219 eurot +km.

Toimumisaeg: 17.11.2021 kell 10.00-17.15.  

Koolitus toimub veebipõhiselt veebikeskkonnas zoom, kus osalejal on vajalik arvutit ja Internetiühendus.

Lektor on Jüri Heinla- kümme aastat, aastatel 1995 kuni 2005, juhtis Jüri Eesti Vabariigi Riigikantselei õigusloome osakonda, sisuliselt Vabariigi Valitsuse õigusteenistust. 2005. aastast juhib ja arendab Jüri Eesti ametlikku väljaannet Riigi Teatajat.

Jüri on olnud põhiautoriks avaliku teabe seaduse, rahvastikuregistri seaduse, arhiiviseaduse ja Riigi Teataja seaduse ettevalmistamisel ning osalenud mitmete Eesti teabeõiguse valdkonna seaduste väljatöötamisel, nagu näiteks digitaalallkirja seadus, andmekogude seadus ja isikuandmete kaitse seadus. Lisaks on Jüri Heinla olnud üheks põhiautoriks 2000. aastal jõustunud normitehnika eeskirjale ja osalenud praegu kehtiva hea õigusloome ja normitehnika eeskirja väljatöötamises.

Kaksteist aastat, aastatel 2000 kuni 2012, oli Jüri Eesti Vabariigi  valimiskomisjoni liige ja e-valimiste juurutamise juhtrühma liige.  Jüri on olnud alates 1995. aastast õppejõud ja loeb ka käesoleval ajal loenguid haldusõiguse erinevates valdkondades, kaasa arvatud haldusmenetlus, õigusloome metoodika, õigusalane kirjutamine ja normitehnika, Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis.

Jüri osaleb alates 2004. aastast Euroopa Liidu nõukogu alalise õigusteabe töörühma töös.  2011 kuni 2017 oli Jüri Eesti Juristide Liidu president. Jüril on lõpetanud 1994. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja talle on omistatud magistriga võrdsustatud kraad.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Õiguloome metoodika ja normitehnika olemus, mõiste, tähtsus
 2. Õigustloov akt, üld- ja üksikaktide vahetegu
 3. Õigusnormi olemus, elemendid, liigitus
 4. Õiguse süsteem, üldine õigus ja kontinentaalõigus, õiguse perekonnad. Avalik õigus ja eraõigus, õigusharud ja õigusinstituudid
 5. Õigusloome üldpõhimõtted
 6. Õigusaktide hierarhia. Põhiseadus, välislepingud, konstitutsioonilised seadused ja lihtseadused
 7. Õigusaktide süsteem, õigusakti materiaalne ja formaalne külg
 8. Õigusaktide kehtivus ajas ja ruumis
 9. Õigusloome, kui protsess. Õigusloome korraldus ja staadiumid
 10. Õigustloova akti ülesehituse põhimõtted
 11. Õigustloova akti elemendid ja ülesehituse üksused: osad, peatükid, jaod, jaotised, paragrahvid, lõiked punktid
 12. Õiguskeel ja sätete sõnastamine

Koolituse lõpuks õppija tunneb õigusloomeprotsessi ja oskab koostada õigustloovaid akte so seadusi ja määrusi.  

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale (loenguslaidid) ja tõendit!

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.

 


<< Tagasi

Sulge