<< Tagasi

Kõik Majandusaasta aruande koostamisest Soome äriühingule ja ettevõtte tulumaksu arvestusest

NB! KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

KOOLITUSE EESMÄRK: 

 • Anda põhjalik ülevaade, millistest põhimõtetest lähtuvalt koostada Soome äriühingule või Eesti äriühingu filiaalile Soomes majandusaasta aruannet;
 • Selgitada erinevusi Eesti ja Soome raamatupidamisreeglistikus;
 • Anda põhjalik ülevaade, kuidas arvestatakse ettevõtte tulumaksuga maksustatavat kasumit.

Koolituse lõpuks õppija tunneb Soome majandusaasta aruande üldpõhimõtteid ja oskab kasumiaruande kasumist arvestada ettevõtte tulumaksuga maksustatava kasumi.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE:

Raamatupidamise teadmistega osalejad, kes soovivad aru saada, kuidas koostada Soome äriühingule või Soomes asuvale Eesti äriühingu filiaalile majandusaasta aruannet ja tuludeklaratsiooni.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Koolituse maht: kokku 12 akadeemilist tundi veebipõhist õpet.

Toimumisaeg: 13.04-14.04.2021. Koolitus toimub veebipõhiselt, kus osalejal on vajalik arvuti ja internetiühendus. 

Koolituse soodushind kuni 22.03.2021 on 99 eurot + km, tavahind on 129 eurot + km.

Koolituse lektor on Tarvo Seenmaa, kes on omandanud magistrikraadi Estonian Business Schoolis ärijuhtimise erialal spetsialiseerumisega majandusarvestusele. Kogemusi on ta kogunenud nii majandusarvestuse tarkvarasid arendades ja juurutades kui ka pearaamatupidajana töötades erinevate valdkondade ettevõtetele raamatupidamisteenuseid osutades. Täiendanud on ta ennast Aalto Ülikoolis maksunduse valdkonnas. Finantsteenuste osutajana on keskendunud piiriülestele raamatupidamis- ja maksundusküsimustele.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Üldised põhimõtted
  • Õiguskeskkond
  • Raamatupidamise ja maksuarvestuse seos
 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted.
  • Raamatupidamisseadus vs rahvusvahelised raamatupidamisstandardid
  • KILA juhised
  • Arvestuspõhimõtted – varade hindamine, periodiseerimine
  • Tulud-kulud raamatupidamises
  • Maksualused tulud ja vähenduskõlblikud kulud maksuarvestuses
 1. Kasumiaruande kasumist tulumaksuga maksustatava kasumini
  • Maksustamise põhimõtted
  • Raamatupidamisliku kasumi ja tulumaksuga maksustatava kasumi erinevus
  • Näide arvestusest
 1. Majandusaasta aruande allkirjastamine, esitamine ja maksudeklaratsiooni koostamine
  • Majandusaasta aruande koostamise tähtajad ja esitamisviisid
  • Maksudeklaratsioon, koostamise tähtajad ja esitamisviisid

 Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221).

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.


<< Tagasi

Sulge