<< Tagasi

Juhtimisarvestuse kursus osaliselt e-õppena

Juhtimisarvestuse kursus osaliselt e-õppena toimub ajavahemikul 04.10.2020 – 08.11.2020.

KOOLITUSE EESMÄRK: Koolituse tulemusena on õppijal põhilised teadmised juhtimisarvestuse olemusest ja rollist majandusarvestuses, terminoloogiast, peamistest põhimõistetest ning enim kasutatud meetoditest. Lisaks sellele praktilised oskused äriettevõtte juhtimisarvestuse korraldamiseks ning andmepõhiste juhtimisotsuste toetamiseks. Koolituse lõpuks on koolituse läbinud isikutel muuhulgas olemas ettevalmistus Kutsekoja kvalifikatsiooniraamistiku kutsestandardi Raamatupidaja tase 5 juhtimisarvestuse osa taotlemiseks.

SIHTGRUPP: raamatupidajad, väikeettevõtete juhid, finantsjuhid ja muud huvilised, kellel on vaja hinnata ja analüüsida ettevõtte kulutusi toodetele ja teenustele, arvutada omahinda. Kursuse läbimiseks on vajalikud eelteadmised raamatupidamise alustest. Ootame juhtimisarvestuse moodulile ka isikuid, kellel on omandatud eelnevalt raamatupidaja assistent I kutse, kuid kes soovivad minna sügisele kutseeksamile eesmärgiga omandada, tase 5.

MIKS KOOLITUS ON VAJALIK?

Senistel Raamatupidaja assistent I kutse omanikel on soovi korral võimalik uue kutse Raamatupidaja, tase 5 taotlemiseks teha täiendavalt juurde ainult juhtimisarvestuse lisamoodul.

NB! VIIMANE JUHTIMISARVESTUSE EKSAM toimub sügisel 14.11.2020 Tallinnas! 

Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtted ning kes valdavad eesti keelt. Koolitusel osalejal peab olema Internetiühenduse olemasolu ja arvuti.

Õppekeel: eesti keel.

Õppekava on kättesaadav 

Kursus kestab kokku 52 akadeemilist tundi, sealhulgas 12 tundi veebipõhist auditoorset tööd ja 40 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas Moodle.

Auditoorsed tunnid viiakse läbi veebipõhiselt Skype teel, kus osalejal on vaja Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.

Koolituse ajakavaga on võimalik täpsemalt tutvuda 

Lektor: Hele Moor

Koolituse soodushind 

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

  • Kuluarvestus (kulude liigitamine ja kuluarvestuse terminoloogia, Kulu-maht-kasum analüüs) – kokku 30 tundi.
  • Eelarvestamine – kokku 6 tundi
  • Raha ajaväärtus –kokku 6 tundi.
  • Finantsanalüüs ja statistika kasutamine finantsaruannete analüüsil– kokku 10 tundi.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija:

  • teab ettevõtte finantsaruannete vahelisi seoseid (kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne) ning oskab neid lugeda ja tõlgendada ja oskab neid rakendada;
  • oskab etteantud ja ise otsitud sisendandmete abil arvutada ja tõlgendada finantssuhtarve;
  • teab finantssuhtarvuliste sihtväärtuste määramise vajadust eelarvete koostamisel.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.

Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel juhtimisarvestuse kursusel, osaliselt e-õppena

 


<< Tagasi

Sulge