<< Tagasi

Haldusmenetlus. Õiguspärane haldusakt

KOOLITUSE EESMÄRK: Halduse tegevuses on haldusaktide koostamine koos nende eelneva ettevalmistamisega oluline suhtlusvahend inimese ja riigi vahel. Mõlemad suhtluspooled on huvitatud, et tulemus oleks selge, arusaadav ja õiguspärane. Haldusmenetluse seadusest tulenevate haldusmenetluse ja haldusakti koostamise nõuete tundmine on suure osa haldustegevuse juures oluline.

Koolituse eesmärk on anda rakenduslikke teadmisi haldusmenetluse põhimõtetest ja reeglitest õiguspärase haldusakti koostamisel.

KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuse töötajad, aga ka muidu halduse tegevusega kokku puutuvad inimesed, kes soovivad kinnistada haldusmenetluse läbiviimise ja õiguspärase haldusakti koostamise põhitõdesid.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Toimumisaeg: 31.05.2022

Koolituse soodushind kuni 09.05.2022 on 179 eurot + km, tavahind on 199 eurot + km.

Koolituse lektor on Triin Roosve, kes on kauaaegne taseme- ja täiendõppekoolitaja ning täiendkoolitusalaste programmide koostaja avaliku õiguse, eeskätt haldusõiguse valdkonnas (alates 2001 aastast). Õpetab õigusaineid rakenduskõrghariduse tasemel Sisekaitseakadeemias ning magistritasemel Tallinna Tehnikaülikoolis. Täiendõppekoolitusi on viinud aastate jooksul läbi paljudes ja erinevates riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes. On nimetatud mitmel korral oma asutuse parimaks täiendõppe koolitajaks. Varasemalt on töötanud Tallinna Linnavalitsuses, Riigikantseleis ja Õiguskantsleri Kantseleis. On loonud mitmeid e-õppevahendeid ja on Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande üks autoritest.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Haldusmenetluse mõiste ja põhimõtted
 • Halduse avalik-õiguslik ja eraõiguslik tegevus
 • Haldusakt – mõiste ja liigid. Toiming, menetlustoiming, määrus, haldusleping – mõisted Haldusmenetluse algus. Erisused taotlusega algaval ja haldusorgani algatusel algavatel menetlustel
 • Menetlusosalised – õigused ja kohustused
 • Menetlustoimingud
 • Haldusakti koostamine (vormi- ja sisunõuded) ning teatavaks tegemine (haldusakti kehtivus)
 • Haldusakti õiguspärasuse nõuded. Haldusakti tühisuse nõuded

Koolituse läbinu:

 • Eristab haldusmenetlust teistest avaliku halduse tegevustest
 • Määratleb haldusakti, toimingu ja menetlustoimingu
 • Tunneb peamisi haldusmenetluse põhimõtteid ja reegleid
 • Rakendab haldusakti õiguspärasuse nõudeid.
 • Teab haldusakti tühisuse aluseid

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.

 


<< Tagasi

Sulge