<< Tagasi

Haldusmenetlus. Õiguspärane haldusakt

KOOLITUSE EESMÄRK: Halduse tegevuses on haldusaktide koostamine koos nende eelneva ettevalmistamisega oluline suhtlusvahend inimese ja riigi vahel. Mõlemad suhtluspooled on huvitatud, et tulemus oleks selge, arusaadav ja õiguspärane. Haldusmenetluse seadusest tulenevate haldusmenetluse ja haldusakti koostamise nõuete tundmine on suure osa haldustegevuse juures oluline. Koolituse eesmärk on anda rakenduslikke teadmisi haldusmenetluse põhimõtetest ja reeglitest õiguspärase haldusakti koostamisel.

NB! VÕIMALIK ON LIITUDA KA VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU. JUHUL KUI VABARIIGI VALITSUSE PIIRANGUD JÄÄVAD KEHTIMA VIIAKSE KOOLITUS LÄBI VEEBIPÕHISELT.

SIHTGRUPP: Koolitusele on oodatud eeskätt riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuse töötajad, aga ka muidu halduse tegevusega kokku puutuvad inimesed, kes soovivad kinnistada haldusmenetluse läbiviimise ja õiguspärase haldusakti koostamise põhitõdesid

Õppekeel: eesti keel

Koolituse programm on leitav siin

Koolituse õppekava on leitav siin

Koolituse maht: kokku on 8 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Koolituse soodushind on 149 eurot + km kuni 07.12.2020.Koolituse tavahind on 189 eurot +km.

Toimumisaeg: 15.01.2021 kell 10.00-17.15.  

Toimumise koht: Hotel L’Embitu (Lembitu 12, 10114, Tallinn). Võimalik on koolitusel osaleda ka veebipõhiselt omades arvutit ja Internetiühendust. 

Lektor on Triin Roosve, kes on kauaaegne taseme- ja täiendõppekoolitaja ning täiendkoolitusalaste programmide koostaja avaliku õiguse, eeskätt haldusõiguse valdkonnas (alates 2001 aastast). Õpetab õigusaineid rakenduskõrghariduse tasemel Sisekaitseakadeemias ning magistritasemel Tallinna Tehnikaülikoolis. Täiendõppekoolitusi on viinud aastate jooksul läbi paljudes ja erinevates riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes. On nimetatud mitmel korral oma asutuse parimaks täiendõppe koolitajaks. Varasemalt on töötanud Tallinna Linnavalitsuses, Riigikantseleis ja Õiguskantsleri Kantseleis. On loonud mitmeid e-õppevahendeid ja on  Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande üks autoritest.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Haldusmenetluse mõiste ja põhimõtted
 2. Halduse avalik-õiguslik ja eraõiguslik tegevus
 3. Haldusakt – mõiste ja liigid. Toiming, menetlustoiming, määrus, haldusleping – mõisted
 4. Haldusmenetluse algus. Erisused taotlusega algaval ja haldusorgani algatusel algavatel menetlustel
 5. Menetlusosalised – õigused ja kohustused
 6. Menetlustoimingud
 7. Haldusakti koostamine (vormi- ja sisunõuded) ning teatavaks tegemine (haldusakti kehtivus)
 8. Haldusakti õiguspärasuse nõuded. Haldusakti tühisuse nõuded

Koolituse läbinu:

 1. Eristab haldusmenetlust teistest avaliku halduse tegevustest
 2. Määratleb haldusakti, toimingu ja menetlustoimingu
 3. Tunneb peamisi haldusmenetluse põhimõtteid ja reegleid
 4. Rakendab haldusakti õiguspärasuse nõudeid.
 5. Teab haldusakti tühisuse aluseid.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale (loenguslaidid) ja tõendit!

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221).

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.

 


<< Tagasi

Sulge