<< Tagasi

Haldusmenetlus. Haldusakti koostamine.

KOOLITUSE EESMÄRK: anda koolitusel osalejale teadmine, oskus ja julgus leida ise igale elujuhtumile heale haldusele sobilik lahendus nii, et samaaegselt on tasakaalus riigi avalik ja isiku erahuvi.

SIHTGRUPP: riigi ja kohaliku omavalitsuse sektori ametnikud ja töötajad.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse programm on leitav siin

Koolituse õppekava on leitav siin

Koolituse maht: kokku on 8 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Koolituse soodushind on 149 eurot + km kuni 21.09.2020.Koolituse tavahind on 189 eurot +km.

Toimumisaeg: 09.10.2020 kell 10.00-17.15.  

Toimumise koht: Hotel L’Embitu (Lembitu 12, 10114, Tallinn).

Lektor on Helen Kranich, kes on kogenud ning hinnatud taseme- ja täiendusõppe koolitaja haldusõiguse ja haldusmenetluse valdkonnas. Koolitajal on õiguse ja haldusjuhtimise magistrikraadid Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Koolitajana panustab ta palju koolituse ettevalmistamisse ja hindab sihtgrupi vajadusi. Koolitades seob teooria Eesti enda heade praktikanäidetega. Teda on mitmel korral tunnustatud täienduskoolituste läbiviimise eest koolitusaasta parima lektori tiitliga.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Haldusmenetluse olemus ja eesmärgid. Põhimõtted ja nende kohaldamine.
 • Kaalutlusõigus ja -kohustus. Määratlemata õigusmõisted.
 • Haldusmenetluse kulg:
 • Menetluse algus (asutuse ja taotleja initsiatiiv, isiku tahte selgitamine ja tõlgendamine, puudused).
 • Menetlusse kaasamine.
 • Asjaolude uurimine.
 • Õiguste selgitamine.
 • Dokumentide tutvustamine. Teabekohustused (kodulehel olev teave, blankettidel olev teave.
 • Ärakuulamine.
 • Otsuse tegemine. Õiguspärane ja hea otsus.
 • Otsuse vormistamine (e-kiri, ametlik kiri), sh põhjendamiskohustus.
 • Otsuse teatavaks tegemine.
 • Otsuse täitmine (haldussund).
 • Isiku rikutud õiguste kaitsmine ja heastamine (vaidemenetlus).

Koolituse läbinu:

Teab, milline on Eesti haldusõiguse ja -menetluse põhiolemus ning oskab ja julgeb sellest lähtuda oma igapäevases töös. Samuti on teadlik riigi ja ametniku tegevuse piiridest, menetluse ulatuslikust vormivabadusest, hea halduse tava ja teistest haldusmenetluse põhimõtetest ja paindlike lahenduste leidmiste võimalustest.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale (loenguslaidid ja neis viidatud haldus- ja kohtupraktika) ja tõendit!

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221).

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.

 


<< Tagasi