<< Tagasi

Eraldiste kajastamine

SEMINARI EESMÄRK: Raamatupidamise aastaaruanne on asjakohane ja tõepärane ainult siis kui selles on korrektselt kajastatud kõik ettevõtte kohustised. Paraku ei ole kõik kohustised alati üheselt mõõdetavad – ettevõttel või olla kohustus teha oma müüdud toodangule garanttitöid või on tal  aastaaruande koostamisel pooleli  kohtuasi. Need on ainult üksikud näited olukordadest, kus kohustise täpne  suurus ja realiseerumise aeg ei ole teada ning ettevõte peab kaaluma eraldise moodustamist.

Seminaril räägime Eesti finantsaruandluse standardile tuginedes sellest:

  • millal on ettevõttel kohustus moodustada eraldis ning
  • kuidas selle suurust hinnata.
  • Samuti räägime sellest, millal piisab kohustusega seonduvate asjaolude avalikustamisest aastaaruande lisas.

Toimumisaeg: 06.06.2022 kell 10.00-10.45 veebikeskkonnas Zoom, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus. 

Seminar on osalejatele tasuta!

Seminari lektor on Maire Otsus-Carpenter

Maire on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala, töötanud pearaamatupidajana, audiitorina, finantsjärelevalve eksperdina. Praegu tegutseb ta audiitorina ja finantskonsultandina. Tal on vandeaudiitori litsents ja ta on Audiitorkogu liige.

 

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.


<< Tagasi

Sulge