Author Archives: Ly Pärn

Täiskasvanute Koolituskeskuse krediidireiting on jätkuvalt väga hea (AAA)

Soovime teiega jagada jätkuvat asjaolu, et Täiskasvanute Koolituskeskus kuulub AAA krediidireitingu kõrgeimasse klassi ning meile on väljastanud ka sellekohane tunnistus.
Sellesse klassi kuulub vaid 3,8% Eesti ettevõtetest. Täiskasvanute Koolituskeskusel on siiras hea meel usaldusväärsete ettevõtete hulka kuuluda.

Täiskasvanute Koolituskeskus on nomineeritud 2020. aastal Äripäeva Koolitusfirmade TOP-is.

Täiskasvanute Koolituskeskusel on hea meel teada anda, et oleme nomineeritud 2020. aastal Äripäeva Koolitusfirmade TOP-is.

Viimane on meile väga suur tunnustus ning näitab, et meie koolituskeskus on jätkuvalt edukas ja jätkusuutlik ning suudame koolitusmaastikul oma klientidele pakkuda kvaliteetset ja professionaalset teenust.

TÄISKASVANUTE KOOLITUSKESKUS ON EESTI TÖÖTUKASSA KOOLITUSKAARDI KOOSTÖÖPARTNER

Tuletame teile lahkesti meelde, et Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

 • Juhul, kui sa oled alles tööd otsiv inimene, siis sa saad oma Töötukassa konsultandile teada anda, et soovid mõnel meie koolitusel osaleda. Kui valitud koolitus vastab konsultandiga kokkulepitule ja sinu vajadustele, siis ootame Sind oma koolitusele.Täpsem info Eesti Töötukassa kodulehel: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

 

 • Juhul, kui sa töötad juba, kuid vajad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu, siis saad vajadusel oma teadmisi täiendada programmi “Tööta ja õpi” raames. Täpsem info Eesti Töötukassa kodulehel: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/toota-ja-opi

 

Täiskasvanute Koolituskeskus korraldab personalijuhtimise, sekretäri alaseid, palgaarvestuse ja tööõiguse, raamatupidamise, finantsalaseid, kodulehe haldamise ja muid koolitusi.

Tutvu juba praegu sügisese koolituskavaga!

Kõik meie koolitused on nähtavad ja kättesaadavad siin: https://taiendkoolitus.com/

TÄISKASVANUTE KOOLITUSKESKUSE OÜ MAJANDUSLIK SEISUKORD ON AAA (suurepärane) VÄÄRILINE!

Armsad koostööpartnerid ja kliendid anname teada, et Täiskasvanute Koolituskeskuse OÜ-le omistati reitingufirma Bisnode Estonia AS poolt 2018 aastal kõrgeim AAA-krediidireiting.

Kõigest 3,9% eesti ettevõtetest on saavutanud kõrgeima krediidireitingu taseme AAA. Kõrgeima reitinguga ettevõtetel on keskmisest märgatavalt parem majandusseis ja finantsnäitajad, positiivne taust ning korrektsed maksekombed. Reitingutasemeid on kokku seitse, seejuures AAA on neist kõrgeim.

Bisnode Estonia arvutab iga päev krediidivõime hinnanguid (krediidireitingud) kõikide Eesti ettevõtete kohta. Kasutusel on Põhjamaades juba 1989 aastal loodud AAA-retingusüsteem, mida on kohendatud arvestades Eesti turgu ja siin kättesaadavaid andmeid. AAA reitingusüsteem on Euroopas, eriti Põhjamaades, laialdaselt tuntud ja tunnustatud. Reitingu arvutamisel võetakse arvesse ettevõtte seisundit, tausta, finantsnäitajaid ja maksekombeid.

Võida ajakirja „Raamatupidamisuudised“ tellimus

Kampaanias osalemise tingimused:

 1. Kampaania kestab ajavahemikul 19. märtsist 2016 – 10. aprillini 2016
 2. Loosimises osalemiseks tuleb meie FB lehel klikkida “like” kampaaniapostitusele, jagada sama postitust enda seinal (“share”), hakata meie FB lehe fänniks (“like page”).
 3. Kampaanias osalejate vahel loositakse välja ajakirja „Raamatupidamisuudised“ tellimus esimeseks poolaastaks, ehk tellimus lõppeb juuni lõpus (tellija saab kokku 4 paberajakirja numbri ja 3 e-ajakirja „Raamatupidamisuudised Pluss“ numbri).
 4. 12.04.2016 loosime kõigi osalejate vahel, kes on täitnud punktis 3 loetletud kriteeriumid, välja punktis 3 nimetatud auhinna.
 5. Võitja nime avaldame 12. aprillil 2016 meie FB lehel. Võitjaga peab olema võimalik Facebooki sõnumi kaudu ühendust võtta.
 6. Võitja võib soovi korral kinkida pääsme edasi, teavitades sellest Täiskasvanute Koolituskeskust  hiljemalt 15.aprillil 2016.

Jõulukingituseks koolitus!

Tee endale või oma lähedasele jõuludeks hariv  kingitus. Võimalus osaleda tasuta raamatupidamise algõppe kursusel Tallinnas.

Kampaanias osalemise tingimused:

 1. Kampaania kestab ajavahemikul 15. detsember 2015 – 31. detsember 2015
 1. Loosimises osalemiseks tuleb meie FB lehel klikkida “like” kampaaniapostitusele, jagada sama postitust enda seinal (“share”), hakata meie FB lehe fänniks (“like page”).
 2. Kampaanias osalejate vahel loositakse välja 1 tasuta pääse veebruarikuus 2016.a algavale raamatupidamise algõppe kursusele Tallinnas.
 3. 02.01.2016 loosime kõigi osalejate vahel, kes on täitnud punktis 3 loetletud kriteeriumid, välja punktis 3 nimetatud auhinna.
 4. Võitja nime avaldame 02. jaanuaril 2016 meie FB lehel. Võitjaga peab olema võimalik Facebooki sõnumi kaudu ühendust võtta.
 5. Võitja võib soovi korral kinkida pääsme edasi, teavitades sellest Täiskasvanute Koolituskeskust  hiljemalt 16. jaanuar 2016.

 

 

Täiskasvanute Koolituskeskus

 

Lisasoodustus kursuslastele, kes tulevad kursustele koos sõpradega

Juhul kui registreerite end kursustele (üksnes raamatupidamise algkursus Tallinnas, Tartus ja Pärnus) koos kahe sõbraga laieneb teile ja teiega koos registreerunud kahele sõbrale -15% lisasoodustus. Siinkohal ei kehti registreerunud isikutele tavasoodustus -10%.

Tingimused:

 1. Iga õpilane registreerib end kursusele ise, lisades registreerimisvormi või e-maili vähemalt kahe temaga koos registreerunud isiku nimed ning märksõna sõbrasoodustus
 2. Koos registreerunud õpilased ei pea õppima tingimata ühes grupis (on võimalik osadel sõpradel osaleda Tallinnas ja teistel Tartus või Pärnus toimuval raamatupidamise algõppe kursusel).
 3. Kursuste eest tasub iga õpilane eraldi temale väljastatud arve alusel

 

Kohtade arv on piiratud ning kehtib üksnes 23.11.15 algavate raamatupidamise algkursuste kohta asukohaga Talinnas, Tartus ja Pärnus.

“Võida tasuta koolitus (raamatupidamise algõppe või sekretär-asjaajaja kursusele Tallinnas)” kampaania tingimused

 1. Kampaania kestab ajavahemikul 29.juuni 2015 – 27.juuli 2015
 1. Loosimises osalemiseks tuleb meie FB lehel klikkida “like” kampaaniapostitusele, jagada sama postitust enda seinal (“share”), hakata meie FB lehe fänniks (“like page”).

2015. a sekretär-asjaajaja kursuse ainekava on täiendatud

Sekretäri ametikoha täitja ülesandeks on olnud laias plaanis oma juhi toestamine, dokumentide haldamine ja vormistamine, võimalike klientidega suhtlemine ning arhiivinduse korraldamine. Sekretäride ametiroll on ajas muutuv, nii nagu muutuvad ka töö tingimused ja võimalused ning ühtlasi areneb tehnoloogia. Selleks, et sekretär saaks hakkama eelpool toodud tööülesannetega on vajalik, et sekretäril oleksid teadmised elementaarsetest arvutioskustest. Viimasest tulenevalt on Täiskasvanute Koolituskeskus pidanud vajalikuks täiendada sekretär-asjaajaja kursuse õppekava. Täpsemalt ainekavasse on lisatud arvutikasutaja põhitõdede osa. Oluline on mainida, et teemade läbimine loob eelduse järgnevate sekretär-asjaajaja teemade edukaks läbimiseks.

Uuel 09.02.2015 alustaval sekretär-asjaajaja kursusel keskendutakse lisaks tavapärasele õppekavas sisalduvatele teemadele mh peamistele allolevatele võtetele arvuti ja kontoritööprogrammide kasutamisel. 

 • Arvuti kasutamine
  • Failihaldus
  • Kiirvõtted
 • Tekstitöötluse põhivõtted
  • Dokumendi loomine ja salvestamine
  • Teksti vormindamine, tekstist otsimine ja sõnade asendamine
  • Õigekirjakontrolli kasutamine
  • Päise ja jaluse, sisukorra lisamine dokumentidele
 • Tabelite loomine ja haldamine
  • Kuidas luua ja vormindada tabelit
  • Kuidas andmeid filtreerida
 • E-mailide saatmine ja haldamine
  • Signatuuri loomine ja lisamine
  • To, CC, BCC väljade lisamine ja kasutamine
  • Kaustade loomine ja haldamine
 • Kohtumiste planeerimine
  • Ühise aja leidmine
  • Regulaarsed kohtumised
  • Osalejate lisamine
  • Osalejate teavitamine
 • Ettekannete loomine
  • Ettekande loomine ja disainivalik
  • Ettekande eesmärk ja sõnum
 • Digitaalallkiri ja allkirjastamine ID-kaardi ja mobiil-ID’ga
 • Viited juhenditele ja põhimõtetele

   

 

Valmistumine 2015. maikuus toimuvateks raamatupidamise kutsekvalifikatsioonieksamiteks

2015. aasta maikuus leiavad aset raamatupidamise kutsekvalifikatsioonieksamid, mille kohaselt on võimalik kõigil raamatupidajatel soovi korral taotleda kutsekvalifikatsioonitunnistust, mis tõendab vastavat kutseoskuste taset. Selleks, et juba aegsasti aidata teil valmistuda vastava kutsekvalifikatsioonieksamiks pakub Täiskasvanute Koolituskeskus enese ettevalmistamiseks/täiendamiseks vastavaid raamatupidamisvaldkonna alaseid koolitusi.

Täpsemalt, juba 2015. aasta veebruarikuus on võimalik huvilistel läbida nii Tartus, Pärnus kui ka Tallinnas raamatupidamise algkursust, mille tulemusena selle läbinud isikud peaksid omama teadmist raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudavad koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursuste toimumiste keelteks on eesti ja vene keel. Oluline on mainida, et kursus annab eelduse ja vajalikud teadmised raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks.

Nii meie koolituskeskuses algkursuse läbinutele kui ka isikutele, kellel on juba varasemalt algteadmised raamatupidamisest pakume nii Tallinnas kui ka Tartus mahukat, täpsemalt 120 akadeemilise tunnilist raamatupidamise täiendkoolitust, mille edukal läbimisel on eeldused kutsestandard raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.

Kuigi raamatupidajate atesteerimise kohustus käesoleval ajal puudub, on allolevalt välja toodud mõningased faktid, mida annab juurde kutsetunnistuse omamine:

Kutsetunnistus annab isikule juurde lisandväärtust ning seeläbi tõstab  ka organisatsiooni, kui terviku väärtust

Kutsekvalifikatsiooni olemasolu võib saada määravaks töötasu kehtestamisel

Järjest rohkem tööandjaid on hakanud väärtustama töölevärbamisel kutsetunnistuse olemasolu

Kutsetunnistus on raamatupidaja kvaliteedimärk- oskused, teadmised, kompetents

Avalikus sektoris liigub suund selles suunas, mille kohaselt seal töötavate raamatupidajate atesteerimine muutuks kohustuslikuks

Kutsetunnistus avab Euroopa tööturu- kutsetunnistus on seotud Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga, mis loob võimaluse konkureerida  Euroopa tööturul.

 

Alates 1. jaanuarist 2014 kehtivad uuenenud raamatupidamise kutsestandardid. Täpsemalt kõigist nõuetest:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10438332/pdf/raamatupidaja-tase-5.1.et.pdf

Sulge