<< Tagasi

Alustava ettevõtja baaskoolitus

Alustava ettevõtja baaskoolitus toimub ajavahemikul 06.09.2021 – 20.10.2021.

KOOLITUS TOIMUB VEEBIPÕHISELT, KUS OSALEJAL ON VAJALIK ARVUTI JA INTERNETIÜHENDUSE OLEMASOLU.

Kuupäevadel: 08.09.2021, 15.09.2021, 22.09.21, 29.09.2021, 06.10.2021, 13.10.2021 ja 20.10.2021 toimub õppetöö kell 18.00-20.30. Kuupäevadel: 06.09.2021, 13.09.2021, 20.09.2021, 27.09.2021, 04.10.2021, 11.10.2021 ja 18.10.2021 toimub õppetöö kell 10.00-17.15.

See kursus annab osalejale vajalikud ja põhjalikud teadmised ettevõtte loomiseks ja ettevõtlusega seonduvatest väljakutsetest. Koolituse vältel antakse õppijale põhjalik teave ja näpunäited äriplaani koostamiseks, hõlmates ka ettevõtte finantsplaneerimist ja asjakohast seadusandlust.

Mis eeliseid annab just meie koolitus teile ettevõtlusega tegelemisel:

 1. Koolitust saab läbida paindlikus veebipõhises vormis, mille käigus saab õppida, teostada ennast ja areneda;
 2. Koolituse käigus saab teada, kuidas luua ja kasvatada oma ettevõtte jätkusuutlikkust;
 3. Koolituse jooksul saab arendada oma peamisi ettevõtlusalaseid oskusi; rahastamine, turundamine, raamatupidamise põhialused, finantsjuhtimine, maksuõigus ja tööõigus;
 4. Koolitust viib läbi suurte praktiliste kogemustega ekspert.

Antud koolitus annab koolituse läbinutele eelised tööturul ja muudab teid ettevõtlikumaks oma praeguses tegevuses. Koolituse jooksul valmib äriplaan, mille saab aluseks võtta ettevõtjana tegutsemisel ja mille saab tulevikus esitada vajalikule investorile.

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks koolituse läbinu saab aru ettevõtjaks kujunemise protsessist, ettevõtjaks olemisest, ettevõtlikkuse eeldustest äriideest kuni teostuseni. Koolituse lõpptulemusena koolituse läbinu oskab koostada ettevõtte loomiseks vajalikku äriplaani ja teab selle põhimõtteid, nõudeid ja etappe.

KOOLITUSELE ON OODATUD EELKÕIGE:

 • algajad, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi oma ettevõtte loomiseks, abi äriplaani koostamiseks ja äriidee realiseerimiseks;
 • kogemustega ettevõtjad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ettevõtte arendamiseks ja laiendamiseks.

Vastuvõtu tingimused: vajalik on keskhariduse olemasolu, äriidee olemasolu ja selge tahe ning soov oma ettevõtte loomiseks.

Õppekeel: eesti keel

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse maht: 80 akadeemilist tundi veebipõhist õpet ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Toimumisaeg: 06.09.2021 – 20.10.2021. 

Koolitus toimub veebipõhiselt Zoom veebikeskkonnas, kus osalejal on vajalik arvuti ja internetiühendus. 

Koolituse soodushind kuni 20.08.2021 on 699 eurot + km, tavahind on 759 eurot + km.

Koolituse lektor on Kristo Krumm, kes on töötanud 15 aastat õppejõu ja koolitajana, viinud läbi alustava ettevõtja koolitusi 10 aasta jooksul ning selle aja jooksul on koolitanud üle 1000 alustava ettevõtja.

Kristo on olnud ise ettevõtja alates 1990-de aastate algusest, loonud 8 ettevõtet, töötanud turunduse ja müügi valdkonnas alates 1996. aastast ning omab täiskasvanute koolitaja VI taseme kutsetunnistust. Kristol on MBA kraad ärijuhtimises, ärijuhtimise diplomid Audentese Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialalt, samuti politoloogia MA kraad Tallinna Ülikoolist.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Sissejuhatus ettevõtlusesse:
 • Ettevõtluse olemus ja ettevõtlik käitumine;
 • Ettevõtja isiksuse omadused, ettevõtjaks kujunemine, ettevõtjale vajalikud oskused ja omadused, eneseanalüüs;
 • Ettevõtlusega kaasnevad riskid ja nendega toimetulek;
 • Ettevõtluse erinevad vormid(FIE; TÜ, UÜ; OÜ; AS);
 • Ettevõtte planeerimine. Ärimudeli väljatöötamine;
 • Ettevõtte rajamiseks vajalikud sammud;
 • Ülevaade Äriseadustikust;
 1. Äriplaan, äriidee analüüs:
 • Äriplaani olemus, sihtgrupid, ülesehitus, soovitused koostamiseks;
 • Tegevusala valik ja olukorra analüüs antud tegevusalal;
 • Ettevõtte missioon, visioon tema tulevikust ning tegevuse eesmärgid;
 • Tutvumine äriplaaniga;
 • Tegevuse planeerimine strateegia väljatöötamine;
 • Äriplaani struktuur;
 • Ettevõtte käivitamiseks vajalike ressursside hinnang;
 1. Toode ja turundus:
 • Turunduse olemus ja tema olulisus ettevõttes;
 • Toode ja teenus, toodete kujundamise alused;
 • Toote elutsükkel ja selle juhtimine;
 • Müügikoht ja jaotuskanalid. Jae ja hulgimüük. Isiklik müük;
 • Reklaam ja müügitoetus. Hind ja hinnaeesmärgid, hindade kujundamise alused;
 1. Raamatupidamise põhialused:
 • Raamatupidamise seadus, raamatupidamise korraldamine;
 • Kassa ja tekkepõhine raamatupidamine. Bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruanne;
 1. Finantsplaneerimine ja tasuvusanalüüs:
 • Rajatava ettevõtte finantsplaanid: majandusarvestuse korraldus;
 • Rahavoogude prognoos, investeeringute tasuvuse arvutus;
 1. Maksunduse alused:
 • Tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, muud maksud
 1. Tööõigus:
 • Töölepingu vormistamine ja lõpetamine;
 • Töölepingu erinevad vormid ja nende näidised;
 • Töövõtja ja –andja õigused ja kohustused;
 • Väikeettevõtte igapäevane finantsjuhtimine;

 

 • Töö äriplaaniga. Individuaalne juhendamine;
 • Äriplaanide hindamine;

Suuline äriplaanide kaitsmine.

Koolituse lõpuks õppija:

 • omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
 • oskab luua ettevõtet ja oskab rakendada ettevõtte tegutsemise põhialuseid;
 • oskab luua äriplaani ja omab ülevaadet äriidee rahastamise võimalustest;
 • on suuteline alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriideed.

Koolitus on sülearvutipõhine!

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tunnistust või tõendit!

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Koolitusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221).

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Tööta ja Õpi | Töötukassa

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.


<< Tagasi

Sulge