<< Tagasi

Soodusregistreerimine 60 tunnisele raamatupidamise algkursusele Tartus

ÕHTUSEL AJAL TOIMUVAD RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSED

  • raamatupidamise algkursus eesti keeles  ja õhtusel ajal toimub ajavahemikul  22.04.2019 – 19.06.2019 (esmaspäeviti ja kolmapäeviti) kell 18.00-20.30. Erandid: 14.06.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.30; 17.06.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.00 (eksam); 19.06.19 toimub õppetöö kell 18.00-19.00 (tunnistuste/tõendite väljastamine ning eksamitööde osas tagasiside andmine). NB! 01.05.19 -12.05.19 loenguid ei toimu.

Koolituse toimumise kohta Tallinnas loe siit.

Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt)  ning loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Oluline on mainida, et eelnev kogemus ei ole vajalik.

Sihtgrupp: kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega,  väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Õppetöö maht on kokku 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Õppekeel: eesti keel

Õppekava: laadi alla (pdf formaat, vajalik Adobe Reader tarkvara)

Õppetöö toimub perioodil 22.04.2019 – 19.06.2019 (esmaspäeviti ja kolmapäeviti) kell 18.00-20.30. Erandid: 14.06.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.30; 17.06.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.00 (eksam); 19.06.19 toimub õppetöö kell 18.00-19.00 (tunnistuste/tõendite väljastamine ning eksamitööde osas tagasiside andmine). NB! 01.05.19 -12.05.19 loenguid ei toimu.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanuid, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada raamatupidamise erialal ja kes valdavad eesti keelt.

Toimumise kohtVanemuise 35 (Jaan Poska Gümnaasium). Pärast kella 18.00 on parkimine Vanemuise tänaval tasuta, kuid vabade kohtade olemasolul võib parkida ka kooli sisehoovi.

Lektor on Kersti Sild.

Koolituse hind: soodushind 199 eurot registreerumisel kuni 08.04.2019 (tavahind 225 eurot).

Hinna sees on loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul) ja ülesannete kogu, mis on õpilastele välja prinditud.  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Lisaks  info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot,  millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel.

Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

  •  oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
  •  tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid;
  •  oskab raamatupidamisdokumente töödelda raamatupidamisregistrites ja neid kajastada kontode süsteemis;
  •  tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
  •  tunneb käibemaksu arvestamise ja puhkusetasu arvestamise põhimõtteid ning palgaarvestuse põhimõtteid;
  •  oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
  •  oskab täita maksudeklaratsioone;
  •  omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund:  Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on  201221 (vana nr 173318). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel raamatupidamise algkursusel.


<< Tagasi