<< Tagasi

Soodusregistreerimine 60 tunnisele raamatupidamise algkursusele Pärnus

Raamatupidamise algkursus ajavahemikul 23.09.2019 – 20.11.2019 Pärnus

Koolituse toimumise kohta Tallinnas loe siit.

Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt)  ning loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Oluline on mainida, et eelnev kogemus ei ole vajalik.

Sihtgrupp: Kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega,  väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Õppekeel: eesti keel

Õppekava: laadi alla (pdf formaat, vajalik Adobe Reader tarkvara)

Kursused kestavad 60 akadeemilist tundi (45 tundi auditoorset tööd ning 15 tundi iseseisvat tööd).

Raamatupidamise algkursus toimub ajavahemikul  23.09.2019 –  20.11.2019 (esmaspäeviti ja kolmapäeviti) kell 18.00-20.30.  Erandid: 18.11.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.00 (eksam); 20.11.19 toimub õppetöö kell 18.00-19.00 (tunnistuste/tõendite väljastamine ning eksamitööde osas tagasiside andmine). NB! Koolitust ei toimu perioodil: 21. oktoober 2019 kuni 27. oktoober 2019.

Toimumise koht: Pärnu Ühisgümnaasium (aadress Kooli 13, Pärnu, 80019).

Lektor: Ave Laanmets.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt.

Koolituse maksumus: koolituse soodushind ühele osalejale kuni 09.09.2019 on 225 eurot (tavahind on 245 eurot). 

Hinna sees on loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul) ja ülesannete kogu, mis on õpilastele välja prinditud.   Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Lisaks  info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel.

Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

  •  oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
  •  tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid;
  •  oskab raamatupidamisdokumente töödelda raamatupidamisregistrites ja neid kajastada kontode süsteemis;
  •  tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
  •  tunneb käibemaksu arvestamise ja puhkusetasu arvestamise põhimõtteid ning palgaarvestuse põhimõtteid;
  •  oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
  •  oskab täita maksudeklaratsioone;
  •  omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on  201221 (vana nr 173318). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel raamatupidamise algkursusel.


<< Tagasi