<< Tagasi

Koolitus- Õigusloome metoodika

Eesmärgiks on omandada teadmised ja oskused õigusloome protsessis osalemiseks ning õigustloovate aktide koostamiseks.

Sihtgrupp: koolitusele on oodatud eeskätt riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuse töötajad.

 

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Õiguloome metoodika ja normitehnika olemus, mõiste, tähtsus
 2. Õigustloov akt, üld- ja üksikaktide vahetegu
 3. Õigusnormi olemus, elemendid, liigitus
 4. Õiguse süsteem, üldine õigus ja kontinentaalõigus, õiguse perekonnad. Avalik õigus ja eraõigus, õigusharud ja õigusinstituudid
 5. Õigusloome üldpõhimõtted
 6. Õigusaktide hierarhia. Põhiseadus, välislepingud, konstitutsioonilised seadused ja lihtseadused
 7. Õigusaktide süsteem, õigusakti materiaalne ja formaalne külg
 8. Õigusaktide kehtivus ajas ja ruumis
 9. Õigusloome, kui protsess. Õigusloome korraldus ja staadiumid
 10. Õigustloova akti ülesehituse põhimõtted
 11. Õigustloova akti elemendid ja ülesehituse üksused: osad, peatükid, jaod, jaotised, paragrahvid, lõiked punktid
 12. Õiguskeel ja sätete sõnastamine

Iseseisev töö: Seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse ja ühe lühikese eelnõu koostamine.

Koolituse läbinu tunneb õigusloomeprotsessi ja oskab koostada õigustloovaid akte.

Koolitajaks on Jüri Heinla. Kümme aastat, aastatel 1995 kuni 2005, juhtis Jüri Eesti Vabariigi Riigikantselei õigusloome osakonda, sisuliselt Vabariigi Valitsuse õigusteenistust. 2005. aastast juhib ja arendab Jüri Eesti ametlikku väljaannet Riigi Teatajat.

Jüri on olnud põhiautoriks avaliku teabe seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja arhiiviseaduse ettevalmistamisel ning osalenud mitmete Eesti teabeõiguse valdkonna seaduste väljatöötamisel, nagu näiteks digitaalallkirja seadus, andmekogude seadus ja isikuandmete kaitse seadus. Lisaks on Jüri Heinla olnud üheks põhiautoriks 2000. aastal jõustunud normitehnika eeskirjale ja osalenud praegu kehtiva hea õigusloome ja normitehnika eeskirja väljatöötamises.

Kaksteist aastat, aastatel 2000 kuni 2012, oli Jüri Eesti Vabariigi valimiskomisjoni liige ja e-valimiste juurutamise juhtrühma liige.

Jüri on olnud alates 1995. aastast õppejõud ja loeb ka käesoleval ajal loenguid haldusõiguse erinevates valdkondades, kaasa arvatud haldusmenetlus, õigusloome metoodika, õigusalane kirjutamine ja normitehnika, Tartu Ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Ülikoolis.

Jüri osaleb alates 2004. aastast Euroopa Liidu nõukogu alalise õigusteabe töörühma töös.

2011 kuni 2017 oli Jüri Eesti Juristide Liidu president.

Jüril on lõpetanud 1994. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja talle on omistatud magistriga võrdsustatud kraad.

Koolituse programm on leitav siit

Õppekava on leitav siit

Toimumisaeg:

25.10.2018 ja 26.10.2018 Tallinnas.

25.10.18 leiab õppetöö aset kell 10.00-15.30 ja 26.10.2018 leiab õppetöö aset kell 10.00- 13.15.

Koolituse kestvus: 10 akadeemilist tundi.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale, kohvipause ja tõendit!

 

Täpne toimumiskoht sõltub õpperühma suurusest (Tallinna kesklinn).

Koolituse hind: 149 eurot +km

Soodushind kuni 15.10.18 on 129 eurot +km

 

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

 

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 201221.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.


<< Tagasi