<< Tagasi

Koolitus- haldusmenetlus. Õiguspärane haldusakt

Eesmärgiks on anda rakenduslikke teadmisi haldusmenetluse põhimõtetest ja reeglitest õiguspärase haldusakti koostamisel.

Sihtgrupp: koolitusele on oodatud eeskätt riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuse töötajad, aga ka muidu halduse tegevusega kokku puutuvad inimesed, kes soovivad kinnistada haldusmenetluse läbiviimise ja õiguspärase haldusakti koostamise põhitõdesid.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 1. Haldusmenetluse mõiste ja põhimõtted
 2. Halduse avalik-õiguslik ja eraõiguslik tegevus
 3. Haldusakt – mõiste ja liigid. Toiming, menetlustoiming, määrus, haldusleping – mõisted
 4. Haldusmenetluse algus. Erisused taotlusega algaval ja haldusorgani algatusel algavatel menetlustel
 5. Menetlusosalised – õigused ja kohustused
 6. Menetlustoimingud
 7. Haldusakti koostamine (vormi- ja sisunõuded) ning teatavaks tegemine (haldusakti kehtivus)
 8. Haldusakti õiguspärasuse nõuded. Haldusakti tühisuse nõuded

Koolituse läbinu:

 1. Eristab haldusmenetlust teistest avaliku halduse tegevustest
 2. Määratleb haldusakti, toimingu ja menetlustoimingu
 3. Tunneb peamisi haldusmenetluse põhimõtteid ja reegleid
 4. Rakendab haldusakti õiguspärasuse nõudeid.
 5. Teab haldusakti tühisuse aluseid

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale, kohvipause ja tõendit!

Koolitajaks on Triin Roosve, kes on kauaaegne taseme- ja täiendõppekoolitaja ning täiendkoolitusalaste programmide koostaja avaliku õiguse, eeskätt haldusõiguse valdkonnas (alates 2001 aastast). Õpetab õigusaineid rakenduskõrghariduse tasemel Sisekaitseakadeemias ning magistritasemel Tallinna Tehnikaülikoolis. Täiendõppekoolitusi on viinud aastate jooksul läbi paljudes ja erinevates riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes. On nimetatud mitmel korral oma asutuse parimaks täiendõppe koolitajaks. Varasemalt on töötanud Tallinna Linnavalitsuses, Riigikantseleis ja Õiguskantsleri Kantseleis. On loonud mitmeid e-õppevahendeid ja on  Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande üks autoritest.

Koolituse programm on leitav siit

Õppekava: laadi alla (pdf formaat, vajalik Adobe Reader tarkvara)

Toimumisaeg:

 • 28.09.2018 Tallinnas, kell 10.00 – 17.15. Täpne toimumiskoht sõltub õpperühma suurusest (Tallinna kesklinn).

Koolituse hind: 149 eurot +km

Soodushind kuni 14.09.18 on 129 eurot +km

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on  201221.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.

 


<< Tagasi