<< Tagasi

Soodusregistreerimine 60 tunnisele raamatupidamise algkursustele Tallinnas, Tartus ja Pärnus

ÕHTUTI TOIMUVAD RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSED
·         raamatupidamise algkursus eesti keeles  ajavahemikul 27.11.2018 –  31.01.2019 (teisipäeviti ja neljapäeviti) kell 18.00-20.30. Erandid: 29.01.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.00 (eksam); 31.01.19 toimub õppetöö kell 18.00-19.00 (tunnistuste/tõendite väljastamine ning eksamitööde osas tagasiside andmine). Õppetööd ei toimu perioodil 21.12.2018-7.01.2019.

 

·        raamatupidamise algkursus vene keeles  ajavahemikul 27.11.2018 –  31.01.2019 (teisipäeviti ja neljapäeviti) kell 18.00-20.30. Erandid: 29.01.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.00 (eksam); 31.01.19 toimub õppetöö kell 18.00-19.00 (tunnistuste/tõendite väljastamine ning eksamitööde osas tagasiside andmine). Õppetööd ei toimu perioodil 21.12.2018-7.01.2019.
PÄEVASEL AJAL TOIMUVAD RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSED
·       raamatupidamise algkursus eesti keeles ajavahemikul 28.11.18.2018 – 19.12.2018 igal esmaspäeval ja kolmapäeval. Õppetöö toimub 28.11.18, 03.12.18, 05.12.18, 10.12.18 ja 12.12.18 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: 17.12.18 toimub õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 19.12.18.18 toimub õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu ja tunnistuste/tõendite kätte andmine). Tervikpäevadel kell 12.00-13.00 on ette nähtud lõuna vaheaeg.
Loe koolituse toimumise kohta Pärnus ja Tartus.

Täiendkoolituse eesmärk: koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt)  ning loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Oluline on mainida, et eelnev kogemus ei ole vajalik.

Sihtgrupp: kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega,  väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.

Õppekeel: eesti ja vene keel

Õppekava: laadi alla (pdf formaat, vajalik Adobe Reader tarkvara)

Toimumise koht: Pärnu mnt 162,  Tallinn (tagatud on ka kooli territooriumil tasuta parkimisvõimalus).

Lektorid:

Eesti keelses õppetöös on õhtusel ajal lektoriks Marika Kaselo ja päevasel ajal Tarvo Seenmaa.

Koolituse hind:

 • eesti keelses õppetöös  (õhtusel ajal) on soodushind 199 eurot registreerimisel 12.11.2018 (tavahind 225 eurot)
 • eesti keelses õppetöös  (päevasel ajal) on soodushind 199 eurot registreerumisel kuni 12.11.2018 (tavahind 225 eurot)
 • vene keelses õppetöös on soodushind 225 eurot registreerimisel  kuni 12.11.2018 (tavahind 245 eurot).

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva.

Eesti keelses õppetöös on hinna sees loengud, õppetööks vajalik loengukonspekt (elektroonsel kujul) ja ülesannete kogu, mis on õpilastele välja prinditud.  Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Lisaks  info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel.

Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!

Nii eesti kui ka vene keele baasil kestavad kõik kursused 60 akadeemilist tundi (45  tundi auditoorset tööd ning 15 tundi iseseisvat tööd).

 • Eesti keelsel õhtusel õppel  toimub õppetöö ajavahemikul 27.11.2018 – 31.01.2019 kell 18.00-20.30 (kokku 16 korda). Erandid: 29.01.2019 toimub õppetöö kell 18.00-20.00 (eksam); 31.01.2019 toimub õppetöö kell 18.00-19.00 (tunnistuste/tõendite väljastamine ning eksamitööde osas tagasiside andmine).

 

 • Eesti keelsel päevasel ajal toimub õppetöö ajavahemikul 28.11.2018 – 19.12.2018. Õppetöö toimub kaks korda nädalas esmaspäeviti ja kolmapäeviti.  Õppetöö toimub 28.11.18, 03.12.18, 05.12.18, 10.12.18 ja 12.12.18 kell 09.45-12.00; 13.00-16.20. Erandid: 17.12.18 toimub õppetöö kell 09.45-12.00; 13.00-15.15 (leiab aset eksam) ja 19.12.18.18 toimub õppetöö kell 09.45-11.15 (eksamitulemuste arutelu ja tunnistuste/tõendite kätte andmine). Tervikpäevadel kell 12.00-13.00 on ette nähtud lõuna vaheaeg.

 

 • Vene keelsel õhtusel õppel toimub õppetöö  ajavahemikul 27.11.2018 – 31.01.2019 kell 18.00-20.30 (kokku 16 korda). Erandid: 29.01.2019 toimub õppetöö kell 18.00-20.00 (eksam); 31.01.2019 toimub õppetöö kell 18.00-19.00 (tunnistuste/tõendite väljastamine ning eksamitööde osas tagasiside andmine).

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

I Raamatupidamise põhitõed: terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid, arvestustsükkel, kontod, raamatupidamisregistrid, majandustehingute kanded.

II Varade, kohustuste ja omakapitali arvestus: käibevarade arvestus, varude arvestus, põhivarade arvestus, amortisatsioon, lühiajaliste kohustuste arvestus, palga ja puhkuse arvestus, käibemaksu arvestus, deklaratsioonide esitamine, pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitali arvestus.

III Dokumentatsioon: raamatupidamiskannete dokumenteerimine, raamatupidamises kasutatav dokumentatsioon, ülevaade raamatupidamisprogrammidest.

IV Aruanded: kasumiaruande koostamine, bilansi koostamine, rahavoogude aruande koostamine, omakapitali muutuste aruande koostamine, majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

 •  oskab kasutada raamatupidamise alast terminoloogiat, raamatupidamise korraldamise õigusakte, mh raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 •  tunneb raamatupidamise sise-eeskirja koostamise põhimõtteid ja dokumentide koostamise põhimõtteid;
 •  oskab raamatupidamisdokumente töödelda raamatupidamisregistrites ja neid kajastada kontode süteemis;
 •  tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
 •  tunneb käibemaksu arvestamise ja puhkusetasu arvestamise põhimõtteid ning palgaarvestuse põhimõtteid;
 •  oskab arvestada vara, kohustuste ja omakapitali seisu;
 •  oskab täita maksudeklaratsioone;
 •  omab teadmisi majandusaasta aruande ja aastaaruande koostamisest.

Koolituse lõppedes peaks õpilane olema omandanud teadmised ja praktilised oskused raamatupidamise aluste, raamatupidamise kannete, dokumentatsiooni ja aruannete kohta.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on  201221 (vana nr 173318). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel raamatupidamise algkursusel.


<< Tagasi