<< Tagasi

Majandusaasta aruanne

Eesmärgiks on selgitada raamatupidamise aastaaruande  koostamise  käiku, põhiaruannete koostamist ja lisade nõudeid.

Koolituse käigus koostame Eesti finantsaruandluse standardit rakendava näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Rida-realt käsitleme varade ja kohustiste arvele võtmist, edaspidist kajastamist, RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning juhatuse valikuid, otsuseid ja hinnanguid.  Teostame reguleerimis- ja lõpetamiskanded  ning koostame põhiaruanded ja aruande lisad.

Sihtgrupp: kõik, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks.

Lektorid on: Janek Keskküla ja Märt Murd.

Janek on Tallinna Majanduskoli finants-ja maksuarvestuse lektor ning õpetab erinevate majandustarkvarade kasutamist alates 2008. aastast. Eraldi kursustena valmistab Janek raamatupidajaid ette raamatupidaja kutseeksami sooritamiseks. 2005. a lõpetas Janek Audentese Ülikooli ärikorralduse erialal spetsialiserumisega finantsjuhtimisele. Täiendanud end end mitmetel seminaridel ja koolitustel, mille korraldajaks on olnud Eesti Raamatupidajate Kogu, Maksu-ja Tolliamet jne.

Janek on töötanud 3 aastat Maksu- ja Tolliametis vanemrevidendina nii Tartus kui ka Tallinnas ning on raamatupidamisteenuseid osutava äriühingu juht alates 2004. aastast ning mittetulundusühingu Peipsi Infokeskuse juht alates 2000. aastast. Tegemist on pikaaegse oma ala praktikuga nii äri-kui ka mittetulundussektoris.

Märt on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõttemajanduse erialal ning bakalaureusekraadi õigusteaduses.  Ta on töötanud finantsarvestuse ja -analüüsi valdkonnas alates 2006. aastast. Märt omab kehtivat kutsetunnistust Vanemraamatupidaja, tase 6.

 

Koolituse läbinu:

  • mõistab juhatuse ja raamatupidaja rolle raamatupidamise aastaaruande koostamisel
  • hoomab raamatupidamise aastaaruande koostamise protsessi
  • seostab alusprintsiipe arvestuspõhimõtete ja hinnangutega
  • oskab teostada Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustest ja juhatuse hinnangutest tulenevaid reguleerimis- ja lõpetamiskandeid
  • tunneb bilanssi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande ja lisade koostamise aluseid ning seoseid

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale ja tõendit!

Koolitus on sülearvutipõhine!

Koolituse programm on leitav siit

Toimumisaeg: 10.04.2019.

Toimumise koht: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool). Tagatud on tasuta parkimine kooli sisehoovis.

Koolituse hind: 149 eurot + km.

Soodushind kuni: 129 eurot + km registreerumisel kuni 25.03.19.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 201221.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.

 

 

 

 


<< Tagasi