<< Tagasi

Majandusaasta aruanne

Eesmärgiks on selgitada raamatupidamise aastaaruande  koostamise  käiku,

põhiaruannete koostamist ja lisade nõudeid.

Koolituse käigus koostame Eesti finantsaruandluse standardit rakendava näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Rida-realt käsitleme varade ja kohustiste arvele võtmist, edaspidist kajastamist, RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning juhatuse valikuid, otsuseid ja hinnanguid.  Teostame reguleerimis- ja lõpetamiskanded  ning koostame põhiaruanded ja aruande lisad.

Sihtgrupp: kõik, kes puutuvad kokku majandusaasta aruande koostamisega – raamatupidajad, juhatuse ja nõukogu liikmed ning audiitorid.

 Teadmised on vajalikud raamatupidaja (tase 5), vanemraamatupidaja (tase 6) ja juhtivraamatupidaja (tase 7) majandusarvestuse praktilise kompetentsi säilitamiseks ja tõstmiseks

Koolituse läbinu:

  • mõistab juhatuse ja raamatupidaja rolle raamatupidamise aastaaruande koostamisel
  • hoomab raamatupidamise aastaaruande koostamise protsessi
  • seostab alusprintsiipe arvestuspõhimõtete ja hinnangutega
  • oskab teostada Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustest ja juhatuse hinnangutest tulenevaid reguleerimis- ja lõpetamiskandeid
  • tunneb bilanssi, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande ja lisade koostamise aluseid ning seoseid

Muu asjakohane info: Hind sisaldab materjale, kohvipause ja tõendit!

Koolitus on sülearvutipõhine!

Lektori on Manivald Sternhof, kes on raamatupidamisteenuse osutaja, koolitaja ja Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige. Manivald on omandanud finantsarvestuse eriala Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ja omab kehtivat kutsetunnistust Vanemraamatupidaja, tase 6. Lisaks on Manivald end järjepidevalt koolitanud raamatupidamisvaldkonnas.

Manivald on töötanud alates 2012. aastast erinevates õppeasutustes (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis) viies läbi erinevaid raamatupidamise ja maksundusalaseid loenguid (täpsemalt, raamatupidamise ja maksunduse alused ning majandusarvestuse erialaseid loenguid).

Kogemusi on ta kogunud nii majandusarvestuse tarkvarade parendamisel (erinevate e-lahenduste ja tarkvarade täiustamiseks ja paremaks muutmisel just raamatupidaja vaatevinklist) kui ka konsulteerides nii teisi raamatupidajaid kui raamatupidajaiks saada soovijaid.

Koolituse programm on leitav siin

Toimumisaeg: 01.11.2019

Toimumise koht: Pärnu mnt 162 (Tallinna Ehituskool). Tagatud on tasuta parkimine kooli sisehoovis.

Koolituse soodushind on kuni 14.10.2019 129 eurot +km. Koolituse tavahind on 149 eurot + km. 

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 201221.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.

 

 

 

 


<< Tagasi