<< Tagasi

Firmast

Täiskasvanute koolitused

Täiskasvanute Koolituskeskus

“Pidev õppimine on minimaalne nõue edu saavutamiseks mis tahes alal.”
Denis Waitley

Tänapäeva postmodernses ühiskonnas on tööturg pidevas muutuvuses, mistõttu on vaja inimestel end pidevalt täiendada ja arendada. Meie koolituskeskus tegutseb just eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi.

 Täiskasvanute Koolituskeskus on ainus koolitusasutus, mis korraldab allpool toodud kursuseid Eesti suurimates linnades (Tallinn, Tartu, Pärnu). 

Täiskasvanute Koolituskeskuse peamisteks tegevusteks on:

Täiskasvanute Koolituskeskuse klientideks on nii avalik-, era- kui ka kolmas sektor. Korraldame koolitusi vastavalt klientide soovile vajadusel ka inglise ning vene keeles. Oluline on mainida, et teeme tihedat koostööd Eesti ühe suurima tööjõurendi- ja värbamisagentuuriga Simplika, kes omab pikaajalist ning edukat rahvusvahelist kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. Täiskasvanute Koolituskeskuse poolt korraldatud kursuste läbinute soovi korral vahendame personalivahendusfirma poolt saadetud töökuulutusi ning loome positiivse eelsuse kursusel läbinute naasmiseks tööjõuturule.

Täiskasvanute Koolituskeskuse sooviks on olla usaldusväärne koolitaja mistõttu on meie lektorid professionaalsed ning oma eriala tunnustatud spetsialistid. Lektoritel on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased kogemused vastavate koolituste läbiviimisel. Kõikide lektorite nimed on avalikult kättesaadavad meie koduleheküljel. Seega on läbiviidavad koolitused elulähedased ja praktilise suunitlusega.

Täiskasvanute Koolituskeskus väärtustab koolitusel osalenutelt saadud tagasisidet, eesmärgiga täiendada ning parendada koolituste korralduslikku ning sisulist poolt.

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner, mille kohta saad täpsemalt lugeda SIIT. 

Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 201221, varasem 173318.

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Häid väljakutseid soovides

Täiskasvanute Koolituskeskuse meeskond


<< Tagasi