<< Tagasi

Raamatupidamine edasijõudnutele Pärnus

Raamatupidamise täiendkursus Pärnus toimub ajavahemikul 17.09.2019 – 07.11.2019. 

Kuupäevadel: 17.09.19, 19.09.19, 24.09.19, 26.09.19, 01.10.19, 03.10.19, 08.10.19, 10.10.19, 15.10.19, 17.10.19, 29.10.19, 31.10.19 toimub õppetöö kell 18.00-20.30. 

Kuupäevadel 20.09.19 ja 11.10.19 toimub õppetöö kell 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat). Kuupäeval 01.11.19 toimub õppetöö kell 10.00-14.45 (leiab aset eksam) ja 05.11.19 toimub õppetöö kell 18.00-19.00 (tunnistuste, tõendite kätte andmine ja eksamitöö läbiarutamine).

Täiendkoolituse eesmärk: täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkuse iseseisvalt koostada äriettevõte majandusaasta aruandeid.

Sihtgrupp: isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Õppekeel: eesti keel

Õppekava: laadi alla (pdf formaat, vajalik Adobe Reader tarkvara)

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna algpõhimõtted ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel isikliku sülearvuti olemasolu.

Kursuse kestus: kursus kestab kokku 80 akadeemilist tundi, sealhulgas 60 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Lektor on Ave Laanmets, kes  on lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala ja omab raamatupidaja tase V kutsetunnistust. Samuti on Ave omandanud Eesti Maaülikoolis sotsiaalteaduse magistrikraadi täites majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekava. Praktilised raamatupidamise kogemused on Ave omandanud pakkudes erinevates valdkondades tegutsevatele ettevõtetele raamatupidamisteenust ja finantsalast nõustamist. Ave omab pikaajalist kogemust raamatupidajana töötamisel, kokku ligikaudu 12 aastat.

Toimumise koht: Pärnu Noorte Vabaajakeskus (aadress Noorte Väljak 2).

Koolituse hind registreerimisel kuni 20.08.2019 on 319 eurot+ km. Tavahind on 359 eurot+ km.

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisaallahindlus 10%!  Lisaks  info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Võimalus tasuda ka osamaksetena, millest lõpphind ei muutu!

Isikutele, kes on läbinud varasemalt meie koolituskeskuses raamatupidamise algõppe kursuse lisandub 5% lisasoodustus.

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

  • Finantsarvestuse põhialused (finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded)
  • Majandusaasta aruanne (alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud)
  • Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused)
  • Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine)
  • Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine)
  • Raha ajaväärtus
  • Finantsanalüüs

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

  • mõistab majandusarvestuse põhimõisteid, printsiipe ja meetodeid, saab   aru   äriühingu finantsaruandluse sisust ja oskab koostada arvestusregistreid  ning  finantsaruandeid lähtudes äri- ja kutse-eetika nõuetest ning kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest;
  • koostab finantseelarveid, rakendades eelarvestamise protseduure, meetodeid ja mudeleid ning arvestab erinevate majandusüksuste toodete/teenuste omahinda;
  • analüüsib ettevõtte finantstegevuse erinevaid valdkondi, kasutades sobivaid analüüsimeetodeid ning oskab finantsanalüüsi tulemuste järgi teha

 Õppetööks on vajalik sülearvuti olemasolu.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on  201221. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest.
Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel raamatupidamise täiendkoolitusel.

 


<< Tagasi