<< Tagasi

Mittetulundusühenduste ja sihtasutuste raamatupidamine e-õppena majandusaasta aruande praktikumiga

Mittetulundusühenduste ja sihtasutuste raamatupidamine e-õppena koos majandusaasta aruande praktikumiga toimub ajavahemikul 11.11.2019 –  12.12.2019.

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud teadmisi mittetulundusühingute ja sihtasutuste eesmärkidest ning olemusest, mittetulundusühinguteühingute ja sihtasutuste raamatupidamisarvestuse erisustest ning omandavad oskused raamatupidamisarvestuse ja raamatupidamisaruannete koostamisest nimetatud ühingutes ja asutustes.

SIHTGRUPP: koolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema MTÜ ja SA raamatupidamisega: juhatuse liikmetele, raamatupidajatele, MTÜ-de revidentidele kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted MTÜ ja SA raamatupidamisega ja teistele huvilistele, kellel on vajadus teha raamatupidamist ja saada ülevaade MTÜ raamatupidamise põhitõdedest.

E-õppe kursus võimaldab omandada mittetulundusühenduste ja sihtasutuste raamatupidamisest teadmised ka isikutel, kes ei saa kõikides loengukursustes ise reaalselt erinevatest põhjustest tingituna osa võtta.

Õppekeel: eesti keel.

Õppekava on kättesaadav siit

Koolitus kestab kokku 45 akadeemilist tundi, sealhulgas 5 tundi auditoorset  praktilist tööd ja 38 tundi iseseisvat tööd + 2 tundi iseseisvat tööd testi sooritamiseks. Seega kokku 40 tundi iseseisvat tööd e-õppena.

Majandusaasata aruande koostamise praktilise töö sooritamiseks on vajalik õppuri kohalolek auditoorsest praktikumist  (5  akadeemilist tundi), ülejäänud materjal (40 akadeemilist tundi) omandatakse iseseisvalt õpikeskkonnas Moodle, kus on olemas kogu kursusega seotud informatsioon.

Auditoorne õpe toimub 09.12.2019 kell 10.00-12.15 ja 12.45-14.15.

Auditoorsete tundide toimumise koht: Pärnu mnt 162,  Tallinn (Tallinna Ehituskool, kus on tagatud kooli territooriumil tasuta parkimisvõimalus).

Koolituse ajakavaga on võimalik täpsemalt tutvuda siin

Lektor: Hele Moor

Koolituse soodushind kuni 25.10.19 on 199 eurot +km. Tavahind on 239 eurot +km.

Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!  Info jagamisel Facebookis lisandub hinnasoodustus 3 eurot, millest palume meid ühtlasi teavitada arve koostamisel. Kasutada saab ühte soodustust korraga. 

Kursusele registreerimisel palume ettemaksu 10%!

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

 1. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste olemus ja eesmärgid
 2. Mittetulundusühingute erinevad alaliigid. Kasutatav seadusandlus.
 3. Raamatupidamise korraldamise üldised nõuded MTÜ-des ja SA-des.
 4. Kasutatav seadusandlus ja seaduslikud alused raamatupidamise arvestuse korraldamiseks MTÜ ja SA puhul.
 5. Tasud ühingu liikmetelt.
 6. Saadud ning jagatavad annetused ja toetused.
 7. Teenuste ja maksete vahendamine.
 8. Tulumaksusoodustusega MTÜ- d ja SA-d. INF 4 ja INF 9.
 9. Valitsusepoolne abi ja varade ning tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamine.
 10. Revideerimise alused.
 11. Majandusaasta aruanne ja majandusaasta aruande koostamine.

ÕPIVÄLJUNDID. Koolituse lõpuks õppija

 • mõistab mittetulundusühingute ja sihtasutuste olemust ja eesmärke;
 • mõistab mittetulundusühingute erinevaid alaliike ja tunneb nende erisusi;
 • kasutab oma töös MTÜ-sid ja SA raamatupidamist reguleerivaid õigusakte;
 • mõistab raamatupidamise korraldamise üldiseid aluseid ja nõudeid MTÜ-des ja SA-des;
 • oskab koostada MTÜ-le sise-eeskirja;
 • oskab kasutada ühistu liikmetelt saadud tasude arvestuse põhimõtteid;
 • oskab kasutada saadud ja jagatavate annetuste ja toetuste arvestuse põhimõtteid;
 • oskab kasutada teenuste ja maksete vahendamise arvestuse põhimõtteid;
 • teab valitsusepoolse abi arvestuse põhimõtteid;
 • teab miks on mittetulundusühingutel kasulik kuuluda tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja;
 • mõistab eelpoolnimetatud nimekirja pääsemise ja seal püsimise kriteeriumeid;
 • oskab täita vormi TMIN ja informatiivseid deklaratsioone INF4 ja INF 9;
 • mõistab MTÜ-de revideerimise aluseid;
 • oskab koostada mittetulundusühingule majandusaasta aruande.

 Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272 (varasem nr oli 201221). Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.

NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi.

Täname registreerumise eest. Kohtumiseni põhjalikul ja praktilisel raamatupidamise algkursusel.

 

 


<< Tagasi