<< Tagasi

Tiina Voogla

Sekretär-asjaajaja kursuse lektor (asukoht Tartu) Tiina Voogla on lõpetanud Audentese Kõrgema Ärikooli ärikorralduse finantsjuhtimise eriala ja täiendanud end Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas infokorralduse erialal. Tiina omab arhivaari kutsetunnistust ning on ligi 20 aastat tegelenud paber- ja digidokumentidega ning erinevate andmebaasidega. Täpsemalt, kohtute üldkantselei juhatajana oli ta eestvedajaks dokumendihaldussüsteemi Delta ja kohtute infosüsteemi KIS 1 ja KIS 2 (liidesed E-toimiku ja teiste riiklike andmekogudega) testimisel, käivitamisel, seadistamisel, koolitamisel, juhendamisel ja järelevalve teostamisel erinevate kasutajagruppide lõikes. Täiendavalt kuulusid Tiina igapäevaülesannete hulka kodanike teenindamine kantseleis ja päringutele vastamine. Alates 2018. aastast annab Tiina Tartus Täiskasvanute Koolituskeskuses sekretär- asjaajaja kursuseid.


<< Tagasi