<< Tagasi

Marika Kaselo

Raamatupidamise algkursuse lektor (asukoht Tallinn) Marika Kaselo on lõpetanud Tallinna Ülikooli, kus ta on omandanud haridusteaduse magistrikraadi. 2013.a. lõpetas Marika kutseõpetaja magistri õppekava,
mille lõpetanuna omab kutseõpetaja kutsestandardi 7.taset. Viimasest johtuvalt on oluline lisada, et Marikal on head teadmised ja oskused õppeprotsessi planeerimisel, õpilase ja õppija arengu toetamisel, erialaõppe arendamisel ja täiskasvanute koolitamisel.

Raamatupidamise eriala õppis Marika Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis, mille lõpetas 1986.a. Marika on raamatupidamise erialal töötanud alates kooli lõpetamisest üle 20 aasta ning omandanud raamatupidaja erialase töökogemus erinevates majandussektorites. Lisaks on Marika täiendanud end erinevatel raamatupidaja pädevuse tõstmise kursustel ja ettevõtlusega seotud koolitustel. Olulisena väärib mainimist asjaolu, et raamatupidamise tööalased
kogemused on Marika omandanud nii eraettevõtluses kui ka riigisektoris.

1996.a. alates alustas Marika tegevust koolitajana raamatupidamise erialal ja teistel majandusega seotud erialadel (näitena võib siinkohal tuua laomajandus, ettevõtlus, turundus). Seoses koolitajatööga on Marika koostanud mitmeid õppe- ja loengumaterjale vastavalt koolitusvajadusele.

Alates 2013. aastast töötab Marika Täiskasvanute Koolituskeskuses viies läbi raamatupidamise algkursuseid eesti keeles.


<< Tagasi