<< Tagasi

Ave Nukka

Raamatupidamise algkursuse lektor Ave Nukka (asukoht Jõgeva) omab kutsekõrgharidust raamatupidamise erialal Lääne-Virumaa Kutsekõrgkoolist ning ärijuhtimise magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolist. Ave on läbinud kutseõpetajale vajaliku 320 tunnise kutsepedagoogika koolituse Tartu Ülikoolis ja omab vanemraamatupidaja tase 6 kutsetunnistust.

Ave omab ka õpetamise kogemust. Nimelt  Ave on Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis majandusarvestuse juhtiv lektor ning õpetab majandusarvestust, töötasuarvestust ning investeeringute analüüsi. Lisaks  on Avel kogemusi täiendõppekavade koostamise osas ning läbiviinud täiendõppe kursuseid. Külalislektorina annab ta majandusarvestuse ja projektipõhise arvestuse loenguid TÜ Narva Kolledžis.

Samuti on Ave majandusarvestusega seotud teemadel avaldanud mitmeid artikleid ajakirjas RP Praktik ning on Majandusarvestuse Õpetajate Kogu liige.


<< Tagasi