<< Tagasi

AVERUS: avaliku ja erasektori koostöö

 

 

 

 

 

 

AVERUS: avaliku ja erasektori koostöö vormid ja võimalused (kontsessioonid, halduslepingud, avaliku sektori osalusega äriühingud, eri- või ainuõiguse andmine)

Riigikontroll on avaliku ja erasektori koostööprojekte auditeerides märkinud, et „Rohkem kui pooltel juhtudel ei saanud kohalikud omavalitsused aru, et nende poolt teostatava projekti puhul võiks olla tegemist averusprojektiga, mida ellu viies tuleb arvestada mitmete erinevate seaduste nõudeid.“

Ette on heidetud rahaliste kohustuste läbipaistvalt kajastamata jätmist, mille tulemusena pole ette teada projekti võimalik maksumus (sh võrdlus alternatiivse maksumusega, mis kaasneks nt pangalaenu abil investeeringu ise tegemisel).

Eksimuste peamiste põhjustena on välja toodud:

 • averusprojekte reguleeriva õigusruumi ebaselgust,
 • teoreetilise käsitluse umbmäärasust ja
 • praktiliseks tegevuseks vajalike juhtnööride puudumist.

Koolituse eesmärk on neid probleeme ületada ja anda põhjalik ülevaade avaliku ja erasektori koostöö erinevatest võimalustest ja vormidest, nende rakendamisest praktikas ning reeglitekohasest kajastamisest aruandluses.

Sihtgrupp: Avaliku sektori juhtivametnikud, avalikke vahendeid kaasavate äriühingute-sihtasutuste juhid, hankejuhid, riigihanke spetsialistid, juristid, advokaadid, nõustajad.

Koolituse läbinu:

 • suudab eristada erinevaid avaliku ja erasektori koostöö võimalusi
 • oskab erinevaid koostöövõimalusi praktikas ellu viia
 • teab, millal ja kuidas on konkreetse koostöövõimaluse rakendamine lubatud
 • tunneb erinevate koostöövõimaluste kasulikke aspekte ning võimalikke riske
 • mõistab averuse puhul avaliku sektorile alles jäävaid pädevusi, sh järelevalvekohustus jms

ÕPPE SISU JA TEEMAD:

Koolitusel tutvustatakse avaliku ja erasektori koostöö erinevaid võimalusi ja vorme: sh kontsessioonide ja tavapäraste riigihangete korraldamise, halduslepingute sõlmimise, ühisettevõtte sisetehingute ning eri- või ainuõiguse andmise kaudu.

Luubi alla võetakse kontsessioonide iseärasused võrreldes tavapäraste teenuste ja ehitustööde tellimisega uute riigihankedirektiivide ja RHS järgi.

Analüüsitakse averus-koostööga seotud konkurentsiõiguse ja riigiabi aspekte ning koostöö kajastamist avaliku sektori laenukoormuses. Teoreetilist käsitlust täiendavad praktilised näited asjakohasest kohtu- ja vaidlustuspraktikast.

Koolitaja: vandeadvokaat Gea Vendel, advokaadibüroo RASK.

Gea on suure kogemustepagasiga ekspert riigihangete ja konkurentsiõiguse valdkonnas. Nõustades igapäevaselt nii hankijaid kui pakkujaid, on Gea omandanud laialdased teadmised mh lepinguõiguse, ehitus- ja kinnisvaraõiguse, keskkonna- ja energiaõiguse, transpordiõiguse ja paljude muude valdkondade rakendamises. Gea on nõustanud hankijaid ka kontsessioonide andmisel ning avaliku ja erasektori koostöö projektide (PPP) elluviimisel. Riigihangete korraldamisel on ta abiks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka järelkontrolli faasis. Gea on edukalt esindanud kliente nii riigihangete vaidlustuskomisjonis, kohtutes, järelevalvemenetluses kui ka struktuuritoetuste menetlustes.

 ÕPPEMATERJALIDE LOEND:

 • Õigusaktid: 2017 riigihangete seadus ning 2014 riigihangete direktiivid 2014/23/EL, 2014/24/EL ja 2014/25/EL.
 • Kergandberg, E. jt „Averus: avaliku ja erasektori koostöö“. Kirjastus Äripäev, 2011.
 • Ginter, C., Härginen, K. Sisetehingu reegel riigihankeõiguses. Jäätmeveo ja -käitluse näide. Juridica I/2016.
 • Pilving, I. Hankijate horisontaalse koostöö kriteeriumid. Kohtupraktika ja uued hankedirektiivid. Juridica VI/2016.
 • Riigikontrolli 2012 auditi „Avaliku ja erasektori koostöö kohalikes omavalitsustes“ tulemused, kättesaadav riigikontroll.ee.
 • Ascoli, L. Eurostat clarification note. The statistical treatment of PPP contracts. Ref. Ares(2016)1119765 – 04/03/2016.
 • Capelot, E.B. Eurostat. Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA 2010. February 2016.
 • Thyssen, M, Vapaavuori, J. The European PPP Expertise Centre (EPEC), A Guide to the Statistical Treatment of PPPs. September 2016.
 • Wolswinkel, J. Concession Meets Authorisation: New Demarcation Lines under the Concessions Directive? – EPPPL 4|2017.

Muu asjakohane info: hind sisaldab materjale slaidide näol ja tõendit!

Koolituse programm on leitav siin

Toimumisaeg: 26.04.2019 (koolituse maht on kokku 8 akadeemilist tundi).

Toimumise koht: Tallinna kesklinn (täpne toimumiskoht sõltub sihtgrupi suurusest).

Koolituse soodushind: 239 eurot +km registreerumisel kuni 15.04.19. Tavahind on 259 eurot +km.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tõend.

 

Lisainformatsioon: Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 201221.

Registreerimiseks või täiendava informatsiooni saamiseks saatke email aadressile info[ät]taiendkoolitus.com või kasutage meie registreerimisvormi

Täname registreerumise eest.


<< Tagasi